– Ikke gjør det så vanskelig

Over hundre HR-medarbeidere fra hele kommunen deltok på UKEs fagdag for omstilling 28. august. Deltakerne satte pris på programmet, spesielt postene med lavthengende og praktisk nytte.

– Det er meg dere skal ringe når dere trenger noe, innleder avdelingsdirektør Birgit Aakre i Virksomhetsdialog.

Hun forteller om UKEs reise fra en fag- og funksjonsstrukturert organisasjon, til dagens prosessorganisering. Ved å samle ekspertise knyttet til tjenesteproduksjonen, skal dialog, leveranser og oppfølging overfor kommunens virksomheter gjøres mer effektivt.

Innledningen var i henhold til tematikken for øvrig. Klok endring var fagdagens stikkord, der vi blant annet fikk høre erfaringer fra ORIGO, innovasjonsprogrammet i bydelene, en workshop om endringsledelse og litt endringsetikk fra filosof Henrik Syse.


MØTEVERT. Odd Gunnar Heimdal i Personalomstilling.

Gull verdt med møteplasser
– Det var en inspirerende og fin dag. Vi trenger noen påminnelser om å heve blikket og se vår egen hverdag i et større perspektiv. Ordet digitalisering omfatter så mye, og det er nyttig å finne ens egen plass i endringslandskapet, sier Ann-Kristin Moseng i Barne- og familieetaten.

Hun var blant deltakerne på gårsdagens arrangement, og blinker med letthet ut postene hun opplevde som mest nyttig: De praktiske.

– Både Dahlbom og Syse er inspirerende og spennende å høre på, men jeg anser gruppeoppgaven etter lunsj som mest matnyttig. Vi fikk tid til å trekke det hele ned i vår egen hverdag, og slike faglige møteplasser for hele kommunen er gull verdt. Vi deler erfaringer, og det er alltid nyttig. Seansen der Alv og Madelene fra Bydel Stovner fortalte om digitalisering var kjempenyttig, sier Moseng.


PÅ OPPDRAG. Avdelingsdirektør Birgit Aakre minnet om UKEs direktiv hentet fra tildelingsbrevet: Å bidra til at Oslo kommune forblir en attraktiv, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsgiver.

Hjul i bevegelse
Magnus Jansson fra Energigjenvinningsetaten trekker fram IT-professor Bo Dahlboms innlegg som det mest treffende. Gjennom en snabbversjon av industrialiseringens historie uttrykte han det akutte hastverket som påligger offentlige tilbydere av innbyggertjenester i dagens IT-drevne offentlighet.

– Hvis du ikke vil ha digitaliseringen tredd over hodet, må du ta action selv. Og det er noen hjul som allerede ruller som Oslo kommune må være oppmerksom på, sier Jansson.

Også han er svært entusiastisk over programmet, og mener flere av eksemplene kan tas hjem til kontoret, ikke minst suksessfortellingene fra virksomhetene.

– Vi driver jo med industri, og har ikke den samme innbyggerkontakten som en del andre virksomheter har. Vi har kontakt med avfallet deres. Men vi må like fullt være oppdaterte og ikke minst effektive. Teknologi knytter oss sammen, og hvis vi ikke fremstår oppdaterte, vil det skapes en avstand mellom oss og yngre medarbeidere, mener Jansson.


«BOOM». Fremtiden er her, vi trenger ledere som kan vise vei i et hektisk og uoversiktlig landskap. – Dere må være litt som Jesus, innledet IT-professor Bo Dahlbom ved Göteborg universitet.

Betimelig om den lærende organisasjon
– Endring er hva vi driver med. Dette arrangementet var strålende, og jeg hentet hjem mye vi kan bruke i det daglige arbeidet, sier Liv Unni Andersen i Bydel Nordstrand.

Hun forteller at bydelen har gjennomført en stor endringsprosess siden 2017, og det arbeides fortsatt med å få det nye regimet til å sette seg.

– Tillitsbasert styring og ledelse passer svært godt inn i dagens situasjon med hurtig utvikling og stort behov for fleksibilitet og omstillingsevne. Vi gjennomførte et spennende arrangement sammen med Cathrine og Katja fra UKE nå i april, årets HR-fagdag spiller veldig godt videre på dette, forteller hun.

Andersen er imponert over arbeidet som gjøres innenfor robotautomasjon og annen lettvekts-IT av bydelenes innovasjonsprosjekt, for eksempel innen digitalisering av tjenestebevis. Praktiske oppgaver som vil lette arbeidet til lønns- og regnskapsmedarbeiderne, og som det er fornuftig å koordinere i hele kommunen.

– Jeg synes også innledningen til Bo Dahlbom var veldig spennende. Det er ekstra spennende å se en godt voksen person fortelle om den teknologidrevne endringen vi står i; det gjør at jeg ikke føler meg helt forbikjørt selv. Hulda Haugens poeng om en lærende organisasjon er betimelig, og Alv og Madelene fra Bydel Stovner var smittende og inspirerende. Og Henrik Syse er et funn. Han er morsom, og gir noe tilbake, ser Andersen.

Hun anser at en HR-chatbot for bydelens 70 tjenesteledere og 1200 ansatte burde stå på utviklingsprogrammet i Nordstrand.

– Det er mange av de samme spørsmålene igjen og igjen. Vi må kontinuerlig vurdere hvordan teknologi og menneskelig innsats skal spille sammen for å gi trivsel og livskvalitet for innbyggerne og oss som jobber her, sier Andersen.


APPLAUS. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne på HR-fagdag 28. august.

Alt var bra
Ingvild Eggereide i Helseetaten har akkurat referert seminaret til ledergruppen sin, og konkluderer med at det var kvalitet over hele linja.

– Jeg er oppløftet. Det var humor, en rød tråd og høy relevans for oss som jobber med innbyggertjenester. Nettopp dette med å orientere arbeidet sitt mot innbyggeren, mot den vi skal hjelpe, er noe av det jeg synes er mest spennende i Oslo kommune for tiden, sier Eggereide.

Hun var imponert over det gjennomgående budskapet om å flytte oppmerksomheten vekk fra de store prosjekter og utfordringer, og over på mulighetene som ligger i kontinuerlig forbedring og prøving og feiling.

Som alle andre sliter vi med ufullstendig systemstøtte på noen områder, som for eksempel planlegging og styring av pasientflyt. Dette spiller vi inn til fagsystemavdelingen, poenget er at vi kan gjøre mye i vår egen hverdag. For eksempel ved å flytte på kompetanse og bruke verktøy litt annerledes. Jeg så at vi heldigvis er flere som tenker slik, som er løfterikt for kommunen. Vi må ikke gjøre alt så vanskelig, sier Eggereide.

Se også:
HR-fagdag på Oslos tak (8.6.2018)