«Ikke for enhver pris» til UKE

UKE mottok i går Difis anskaffelsespris for etisk ansvar. «Ikke for enhver pris» ble delt ut for tredje gang på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) anskaffelseskonferanse i Oslo. Den deles ut av KLP og Difi i samarbeid.

– Vi gratulerer Oslo kommune som årets vinner av anskaffelsesprisen for etisk ansvar. Oslo kommune har hatt en langsiktig tilnærming for å integrere samfunnsansvar i innkjøpsprosessen. De har arbeidet systematisk, med god forankring helt fra politisk hold, til etatene som anskaffer varer og tjenester, sier juryformann og direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas.

ikkeforenhverpris_970
IKKE EN HVILKEN SOM HELST PRIS. Katja Khardikova og Gunnar Wedde fra UKE; finansbyråd Robert Steen og Mari Myhre Løvik og Kathinka Bull Engelstad fra UKE mottar etikkprisen fra Marit Holter-Sørensen i Difi og Heidi Finskas i KLP (flankerer finansbyråden). (Foto: Thomas B Eckhoff, Difi).

Strategisk, langsiktig og toppforankret
I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at etaten bruker anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å fremme samfunnsansvar, og trekker fram hvordan UKE går foran med et godt eksempel ved å invitere andre offentlige oppdragsgivere med på sine tiltak. Her er jurybegrunnelsen i sin helhet:

«Juryen mener at alle de nominerte til prisen for etisk ansvar er veldig gode. Alle har arbeidet målrettet og systematisk for å forankre arbeidet med samfunnsansvar i virksomheten i tillegg til at de har jobbet med dette i konkrete anskaffelser. 

Virksomheten som er vinner i denne kategorien bruker anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å fremme samfunnsansvar. Dette er forankret på politisk nivå og ledere blir målt på det.

Men samfunnsansvar er ikke bare forankret strategisk. Virksomheten jobber også målrettet for å integrere samfunnsansvar helt inn i kjernen av anskaffelsesfunksjonen. På denne måten blir strategiske hensyn operasjonalisert.

Virksomheten har en helhetlig satsing på samfunnsansvar. Det satser like hardt på å unngå brudd på menneskerettigheter i Norge som i utlandet.

I tillegg til å stille krav på en systematisk måte, blir anskaffelsene og leverandørene også fulgt opp. Virksomheten har etablert rammeavtaler for oppfølging og kontroll innenfor både varekontrakter og tjenestekontrakter som andre offentlige oppdragsgivere også har fått mulighet til å delta på.

Virksomheten går foran med et godt eksempel ved å invitere inn andre offentlige oppdragsgivere. Dette fremmer kunnskapsdeling i offentlig sektor».

Finansbyråd Robert Steen tok imot prisen, et litografi av Jan Baker, på vegne av UKE.

innovasjonspris_difikonf2016_953
BESTE SMIL. Omsorgsbygg tok hjem Anskaffelsesprisen 2016 for innovasjon. Fra venstre Majken Bie, avdelingsleder Jon Søland og Nina Mellem i Juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i Omsorgsbygg. (Foto: Thomas B Eckhoff, Difi).

Innovasjonspris til Omsorgsbygg
Omsorgsbygg KF vant innovasjonsprisen for sitt arbeid med utslippsfrie byggeplasser. Fra juryens begrunnelse:

«Virksomheten som er vinner i kategorien innovasjon har i praksis vist hvordan en innovativ innkjøpsprosess kan bidra til omstilling i næringslivet. Virksomheten har tatt samfunnsansvar og har gjennomført en innovativ prosess som andre aktører i virksomhetens bransje kan ta i bruk resultatene fra.

Virksomheten har gjennomført et prosjekt med særdeles god behovsavklaring og solid forankring på strategisk nivå. I prosjektet har de gått i dialog med sentrale norske og internasjonale aktører for å skape en plattform for miljøvennlig produksjon til det offentlige. Dialogen har gitt virksomheten informasjon om hva som finnes i markedet og hva som trengs av utvikling på sikt.

Virksomheten har vist vilje og evne til rask handling gjennom å bare noen uker etter gjennomført dialogkonferanse, bruke innspillene fra dialogen i kommende anskaffelser. Virksomheten har satt som ambisjon og har arbeidet systematisk med å etablere utslippsfrie byggeplasser. I dette arbeid har virksomheten stimulert markedet til å utvikle fossilfrie bygg- og anleggsplasser».

Anskaffelseskonferansen er Norges største konferanse om offentlige anskaffelser med over 600 deltakere. Den avvikles for 9. gang i år.