Hyggelig tilbakemelding på de nye lederrapportene

De fleste BOKS-saker som behandles i HR-forvaltning handler om ting som ikke fungerer – eller fungerer annerledes enn ønsket. Da er det ekstra hyggelig å få slike saker som den som ble meldt inn fra Bydel Nordstrand 18. mars:

boksros

Hensikten med den nye lederrapporten er å sikre at data er riktig registrert FØR lønnskjøring. Det sikrer at ansatte får rett lønn, og det reduserer arbeidet med feilretting, forskudd osv . I tillegg vil innrapportering i A-melding bli korrekt hver måned.

Denne BOKS-saken tok det oss ikke mange minutter å behandle – og gi en positiv tilbakemelding på!