Oppdatert: Innovative anskaffelser

23. april arrangeres Møteplass for innovative anskaffelser. Møteplassen er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for kultur og næring og Utviklings- og kompetanseetaten. Temaet er leverandørdialog. (Oppdatert 14.4 med program).

  9:00–09:20 Velkommen og innledning
Arild Sundberg, kommunaldirektør byrådsavdeling for finans
  9:20–09:40 Leverandørens perspektiv på innovative anskaffelser
Odd Arild Lehne, Oslo Medtech
  9:40–10:00 Erfaringer med offentlige innovative anskaffelser
Accenture
10:00–10:30 Brunch
10:30–10:50 Hvordan samhandle for bedre innovative anskaffelser
Tore Frellumstad, Abelia
10:50–11:10 Erfaringer fra Silver-prosjektet
Johan Lundström, Vinnova
11:10–11:20 Pause
11:20–11:30 Innovasjon og entreprenørskap igjennom offentlige anskaffelser
Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring
11:30–11:50 Paneldebatt: Hvordan blir vi Nordens beste kommune på IA?
Alisdair Munro, Virke; Tore Frellumstad, Abelia; Fredrik Syversen, IKT Norge; Hallstein Bjercke, Oslo kommune.
11:50–12:00 Inspirasjonscase
Johan Brand, Kahoot

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Møteplass for innovative anskaffelser ble arrangert for første gang i november 2014. Møteplassen skal være en læringsarena der ulike aktører kan møtes, få kunnskap om innovasjonsvennlige prosesser, spre erfaringer og utvikle innovative modeller for anskaffelser.

– Forrige gang var mye av oppmerksomheten rettet mot velferdsteknologi, og vi fikk delt veldig mye nyttig kunnskap. Denne gangen frigjør vi oss tematisk, og konsentrerer i stedet programmet på samspillet mellom leverandør og oppdragsgiver. Målet er å finne ut hvordan vi kan drive frem bedre og mer innovative anskaffelser, sier innkjøpsrådgiver André Joachim Frank i Konserninnkjøp.

Store navn på plakaten
Ennå er ikke programmet hundre prosent spikret, men Frank kan fortelle at store leverandører og bransjeorganisasjoner er aktuelle som innledere, blant annet Accenture, Oslo Medtech og Abelia, i tillegg til byråden for kultur og næring.

– Ikke minst får vi besøk av Vinnova, Innovasjon Norges systerorganisasjon i Sverige. De skal fortelle om EU-prosjektet SILVER, som utnytter robot-teknologi til å tilby bedre og mer helhetlig omsorg for eldre og pleietrengende, sier Frank.

SILVER er pilotprosjekt for utvikling av EUs førkommersielle anskaffelsesmodell. Samme modell benyttes også i NoDigChallenge-prosjektet til Vann- og avløpsetaten, der Utviklings- og kompetanseetaten bistår med innovasjonsmetodekompetanse.

Mange spennende prosjekter
Frank nevner i tillegg Helseetatens Nordic Independent Living Challenge, Omsorgsbyggs Papirus og Renovasjonsetatens prosess for anskaffelse av bevisbasert adgangskontroll som eksempler på lovende innovasjonsanskaffelser i regi av Oslo kommune.

Deltakelse på Møteplass for innovative anskaffelser er gratis. Arrangementet er åpent for alle som er interessert i innovative anskaffelser. Meld deg på her.