Hva er dine mangfoldutfordringer?

Cathrin Sundvall og Sissel Amdam i Næringsetaten tok utfordringen fra HR-konsern. Nå jobber etaten mer målrettet med mangfold og likestilling.

Næringsetaten er en relativt liten etat, vakkert lokalisert midt i Kvadraturen i Oslo sentrum. At de holder til akkurat her tør være passende, for dette er etaten som har ansvar for å sikre at butikksalg av øl og rusbrus skjer korrekt, og at lover og retningslinjer for serverings- og skjenkevirksomheten i Oslo overholdes.

Tilbud om bistand
Men som med andre kommunale virksomheter – og alle typer arbeidsplasser – finnes det hensyn som er uavhengig av fagområdet ditt. Mangfold og likestilling er blant disse.

– Blant spørsmålene i årsberetningen for 2014 er dette: Har virksomheten i løpet av 2014 laget en tilstandsanalyse av hvilke likestillings- og mangfoldutfordringer den står overfor? Med andre ord: Jobbes det aktivt og offensivt med dette temaet i virksomheten? Alle som svarte at de ikke hadde foretatt en tilstandsanalyse fikk tilbud om bistand fra oss, sier spesialrådgiver Kjersti Oland i HR-konsern.

UKE3
PLANEN KLAR. Cathrin Sundvall og Sissel Amdam studerer Næringsetatens personalpolitiske plan. Næringsetaten styrer bevillinger og fører kontroll med byens uteliv, og jobber for at Oslo skal være en trygg by med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene. (Foto: Siv Loraine Seljevold).

Bra vil bli bedre
Og blant de som benyttet seg av tilbudet var Næringsetaten. Administrasjonsleder Cathrin Sundvall forteller at etaten har god MAT-score og et sykefravær på skarve 2,9 prosent.

– Jeg har inntrykk av at Næringsetaten er et godt sted å jobbe og at folk føler seg sett og verdsatt her, men vi kan sikkert bli enda bedre på å jobbe med mangfold, sier Sundvall.

Handling viktigere enn planer
Personalkonsulent Sissel Anita Amdam forteller at etaten er seg bevisst ansvaret i forbindelse med mangfold og likestilling, men satte likevel pris på innspillene fra sentralt hold.

– Vi jobber veldig aktivt med den personalpolitiske planen, og mangfold er et viktig hensyn i HR-arbeidet hos oss. Samtidig er det verdifullt med litt ekstra bistand på hvordan man faktisk kan handle for å skape økt mangfold, sier Amdam.

Bestill besøk
Rundskriv 26/2013, Charter for integrerende byer, fastslår hvilke obligatoriske tiltak alle virksomheter i Oslo kommune skal gjennomføre.

◦ Ha eget virksomhetstilpasset mål med tiltak for etnisk mangfold
◦ Innkalle minst én søker med minoritetsbakgrunn til intervju ved utlysning av stilling, dersom det er slik kvalifisert søker
◦ Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke ledige jobber i stillingsannonser, der ansatte med minoritetsbakgrunn er underrepresentert
◦ Stimulere til mangfold i kompetanse- og karriereutvikling
◦ Dokumentere at mangfoldsperspektivet er vurdert i rekrutteringsprosessen

Kjersti Helen Langmoen og Kjersti Oland i HR-konsern sier de mer enn gjerne kommer på besøk til mangfold- og likestillingsutvalgene i flere virksomheter.

– Det er bare å ta kontakt, sier de to.