HR på bestilling

Etter å ha fikset lønn til Renovasjonsetatens ferske medarbeidere, bistår nå UKE med operativ HR-støtte til den nyutvidede fagetaten.

Seniorkonsulent Jan Kyvik befant seg utenlands da han fikk en telefon fra avdelingsdirektør Birgit Aakre i Konserntjenester – organisasjon og ledelse (tidligere HR-konsern) om et viktig oppdrag. Renovasjonsetaten (REN) hadde bedt om operativ bistand på HR-området i forbindelse med overtakelsen av Veireno-renovatørene tidligere i år.

– Jeg tenkte med det samme at her gjelder det å bistå så hurtig som mulig. Så snart jeg var tilbake i landet, åkte det rett i møte med seksjonsleder Anita Sylte og seniorrådgiver Mette E. Brekke i Renovasjonsetatens HR-seksjon, sier Kyvik.


HURTIGARBEIDENDE. Mette Edvardsen Brekke, HR Renovasjonsetaten, Bente Granum UKE Lønns- og regnskapstjenester, seksjonsleder Anita Sylte, HR Renovasjonsetaten. (Foto: Jan Kyvik, UKE).

Etablert ny avdeling
REN var allerede i gang med opprettelse av en helt ny avdeling, Innsamlingsavdelingen, som innebar omdisponering av medarbeidere fra ulike avdelinger.

– Det er imponerende å se hvordan Renovasjonsetaten har jobbet. Kontorlokaler til den nye avdelingen kom hurtig på plass. Det ble arbeidet på spreng for å utarbeide nye arbeidsplaner for renovatørene for å sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid blir fulgt, forteller Kyvik.

Takk for hjelpen
Fra dag én har det vært full oppmerksomhet på å få antall arbeidsmiljøbrudd ned på null, minimalisere antall klager fra byens innbyggere, sikre arbeidsavtaler og lønn for de ansatte og sikre renovasjonen i påskeferien. Seksjonsleder Anita Sylte er full av takknemlighet for UKE-bistanden.

– Etter virksomhetsoverdragelsen har vi fått god bistand til å få oversikt, til lønns- og HR-oppgaver, rådgivning, veiledning og opplæring av nye ledere i ny avdeling. Det er mye som skal på plass når det er en ny avdeling skal bygges opp, men medarbeiderne har vært klare for å ta i et tak og hatt en stor dugnadsånd, sier Sylte.

Nye lønn- og regnskapsutfordringer
Avdeling for lønn og regnskapstjenester (LRT) var allerede koblet på for å kjøre lønn for renovatørene i februar. I mars ventet en like stor utfordring.

Da protokollen fra møte med arbeidstakerorganisasjonene var på plass, skulle det opprettes nye koststeder, stillingshjemler med tilhørende stillingskoder og lønnsrammer i HR-systemet. Det skulle utarbeides arbeidsavtaler for de 175 nye medarbeiderne i Oslo kommune. Alt dette måtte være på plass innen fristen for lønnskjøring i mars.

Bente Granum, Kristin Lehne og Jan Kyvik fra UKE innlosjerte seg i denne perioden på REN da det var behov for tett kommunikasjon med HR-seksjonen der. Renovasjonsetaten og UKE klarte utfordringen og lønn for de nye renovatørene ble kjørt etter planen.

– Etter lønnskjøring ble det avdekket at ikke alle opplysninger knyttet til den enkeltes lønnsbetingelser i Veireno og overtid var kommet inn. Igjen ble ermene brettet opp og i løpet av fem dager var dette på plass og lønnen var på konto til medarbeiderne, forteller Kyvik.

Gode krefter sammen
Det er ikke hver dag en virksomhet må bygge opp en helt ny avdeling for å ta i mot 175 nye medarbeidere nærmest over natten.

– REN har arbeidet på spreng med å gjennomføre overdragelsen så smidig og effektiv som mulig og jeg opplever at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har en felles forståelse av formål og den nødvendige tillit og vilje for å lykkes med dette, sier Kyvik.

Se også:
Fikset renovatørlønn på rekordtid (28.2.2017)