HR og ledelse i omstillingsprosesser

Hvordan kan leder- og HR-miljøene spille sammen for å sørge for at Oslo kommune blir en forutsigbar arbeidsgiver i omstillingsprosesser? Dette er utgangspunktet for årets personalfaglige seminar på Kiel-ferga.

I disse dager spikres programmet til årets personalfaglige seminar. De aller fleste programpostene er klare, og påmeldingslenken og fullt program vil bli lansert om kort tid.

– Det kommer til å handle om Oslo kommune som en arbeidsgiver i endring. Omstilling er et vidt begrep som stiller enorme krav til oss med hensyn til å ivareta medarbeiderne på en skikkelig måte. Men vi skal også ivareta kommunens behov. Da gjelder det å ha smidige prosesser og effektive HR-rutiner, sier Odd Gunnar Heimdal i HR Konsern.

odd_gunnar_personalfaglig_artikkel
ØNSKER VELKOMMEN OMBORD. Odd Gunnar Heimdal, Guro Hildre og Mari Bjerke Lorentzen i HR-konsern leder Personalfaglig seminar 2015.

HR + linjeledelsen = ?
Samarbeidet mellom HR og linjeledelsen på de ulike nivåene i Oslo kommune er tema for en workshop og diskusjon. Den ledes av kollega Guro Hildre sammen med fagansvarlig Sven Kinden Iversen i HR Norge.

– Endring og omstilling er begreper som tydeliggjør viktigheten av gode grenseflater mellom fagmiljøene. De færreste av oss er verdensmestre og klarer å skape gode endringsprosesser helt på egen hånd – og endring foregår hele tiden. HR og linjen må ha gode arenaer for å samarbeide og kommunisere. Vi ønsker å diskutere hvilke forbedringsmuligheter som finnes i kommunen, sier Hildre.

Ut med «attføring»
Vårens endringer i reglementet for oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne er et annet viktig tema for seminaret. Ivar Liabø fra Byrådsavdeling for finans skal lede en workshop med deltakerne, hvor målet er å øke bevisstheten og kompetansen på å tilrettelegge for økt inkludering og gode samhandlingsrutiner.

– I henhold til vedtatte endringer skal det jo ikke hete «attføring» lenger, men utfordringen er den samme som før. Vi ønsker å benytte anledningen til å se på rutinene våre i arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. På seminaret legger vi hodene i bløt og diskuterer hvordan vi kan stikke ut en ny vei på dette viktige området, sier Mari Bjerke Lorentzen i HR Konsern.

Program og påmelding på HR-sidene (kommer)