HR-medarbeideren i en ny tid

I disse dager lanseres programmet som vil endre virksomhetens HR. – Vi har mye fantastisk flinke folk, men HR-rollen har endret seg veldig de siste årene, sier Pål Erling Torkildsen i UKE.

Torkildsen snakker om et seks-samlingskurs med oppstart 12. april. I løpet av til sammen sju dager skal deltakerne oppdateres til Oslo kommunes 2016-krav til HR-funksjonen.

pal_thorstensen_jan2016_841
OMSTART NØDVENDIG. – Kravene til HR-rollen har endret seg ganske mye de siste årene, men selv har vi utviklet oss i ulik takt. Derfor gjennomfører vi en faglig oppdatering for alle HR-medarbeidere, sier Pål Erling Torkildsen i HR-konsern.

Felles faglig oppdatering
Kurset kan brukes som innføring for nye HR-medarbeidere, så vel som konsolidering av «gamle» fageksperter.

– HR handler om mennesker, det ligger i navnet. Mye av oppgavene er imidlertid nært knyttet opp til IT, og fra våre samtaler med ledere og fagpersoner i kommunens virksomheter, vet vi at teknologien ikke utnyttes optimalt overalt. Nå tar vi sats, og tilbyr et omfattende og grundig kompetanseprogram for både lønns- og personalfunksjonen, sier han.

Standardisering av rutiner
Det er likevel ikke noe datakurs Torkildsen snakker om. HR-funksjonen i Oslo kommune skal være en aktiv rådgiver og faglig støttespiller for ledernes utøvelse av god personalforvaltning. Men kurset legges opp etter modulene i kommunens HR-system.

– Generelt ser vi at teknologiutnyttelsen i kommunen er for lav. Mange prosesser som kunne ha vært selvbetjent eller automatisert utføres manuelt, og data utnyttes ikke optimalt. Mange er flinke, men vi er én kommune, og det er et selvstendig poeng at vi tar i bruk alle de funksjonene HR-systemet har å by på for mer effektiv og helhetlig praksis, poengterer Torkildsen.

Digitaliserer HR-prosessene
Han nevner ellers lønns- og personalfunksjonen som et eksempel på en endring hvor takten har vært ulik fra virksomhet til virksomhet.

– Lønn og personal skal være én funksjon i Oslo kommune. Når vi utnytter systemene optimalt, er det ingen grunn til å sette egne folk på praktisk administrasjon. Vi må våge å la teknologien overta de «kjedelige» oppgavene, slik at HR-medarbeideren får kapasitet til å jobbe med mennesker, sier Torkildsen.

Informasjon og påmelding