HR-forum – utvelgelse og beste praksis

26. oktober arrangeres nok et HR-forum med tema fra rekrutteringsområdet. Vi gjennomgår juridiske forhold, overtalliges rettigheter, strukturerte intervju og referanseinnhenting. Påmeldingsfrist 23.10.

Les mer og meld deg på her

Som vanlig på HR-forum benytter vi oss i stor grad av interne ressurser: Ingvild Elden og Ivar Liabø fra Byrådsavdeling for finans har hver sin seanse, Odd Gunnar Heimdal fra UKE har én, mens Ole Iversen fra Assessit skal oppdatere oss på hvordan referanseintervjuet kan utnyttes for en mest mulig effektiv seleksjonsprosess.

odd_gunnar_birgit_hr-forum_846
VIKTIG TEMA. Overtallighetsgraden i kommunen har økt jevnt og trutt, og er i dag doblet fra 2010-nivået. – Korrekt håndtering av overtallige er en viktig faktor i alt rekrutteringsarbeid, sier Odd Gunnar Heimdal og Birgit Aakre i HR-konsern.

Ikke alle er best i kommunen
– Et tema som gjennomsyrer hele programmet vårt er behovet for profesjonalisering av rekrutteringsprosessene i Oslo kommune. Mange ledere er utvilsomt veldig flinke, men det er et gap mellom de dyktigste og resten. Her må HR-funksjonen på banen, for rekruttering er noe av det mest omdømmekritiske vi foretar oss, sier Odd Gunnar Heimdal i HR-konsern.

Han oppfordrer alle ledere i Oslo kommune til å sørge for at minst én fra hver virksomhet deltar på neste ukes HR-forum, og gjerne også i nettverksgruppene for kommunens HR-funksjoner.

At tage, hvad man haver
Utgangspunktet for Heimdals foredrag er overtalliges rettigheter, for eksempel Arbeidsmiljøloven kapittel 14s passus om fortrinnsrett til stillinger man er kvalifisert til.

– Mot fortrinnsretten står noen ganger virksomhetslederes selvråderett; de vil bestemme selv hvem de vil ansette. Og det skal de selvsagt få lov til, men vi har for øyeblikket 200 medarbeidere i Oslo kommune som er blitt overtallige. Disse er våre kollegaer, og vi skal sørge for å utnytte kompetansen deres, sier avdelingsdirektør i HR-konsern, Birgit Aakre.

Heimdal vil gjennomgå beste praksis (og noe av den verste) for å vise hvordan man kan arbeide med kravspesifikasjon og utlysningstekst for å utnytte tilgjengelig arbeidskraft best mulig.

– Særlig innen helsesektoren er vi i ferd med å få en situasjon hvor helsefagarbeidere, dyktige og utdannede folk, blir overtallige samtidig som det ikke lenger lyses ut stillinger som helsefagarbeider, sier Heimdal.

Vår viktigste ressurs
Skal man kunne tilby troverdig lederbistand er det avgjørende å være trygg på de juridiske forutsetningene rundt arbeidstakerrettigheter og arbeidsgiveransvar.

– Arbeidskraft er kommunens viktigste ressurs, og vi har dessverre sett eksempler på prosesser som er så dårlige at det går på folks helse løs. Dermed taper alle. Vi skal ha profesjonelle, effektive og lønnsomme rekrutteringsprosesser i Oslo kommune. Lederne trenger HR-funksjonens kompetanse og bistand, avslutter Aakre.

Les mer og meld deg på her

Kundeportalen, omstilling