HR-forum 18. juni

HR-forum 18. juni tar for seg endringene i arbeidsmiljøloven og nytt reglement for oppfølgning og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

Tidligere i vår vedtok Stortinget regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. De viktigste endringene gjelder midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. Spesialrådgiver Kjell Hugo Jenssen i Byrådsavdeling for finans redegjør for de viktigste endringene.

Hans kollega Ivar Liabø vil innlede om endringene i reglementet for oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Han vil diskutere mulighetene i kommunens bruk av attføringsutvalg, og diskutere hvordan Oslo kommune best kan lykkes i å utnytte kompetansen og kapasiteten til alle medarbeidere. Er det for eksempel på tide å revurdere den gamle ordningen med prøveomplassering?

Vi får i tillegg presentert Bydel Søndre Nordstrands prosjekt som gav bydelen kommunens opplæringspris for 2014. Bydel Ullern vil informere om hvordan de aktivt benytter HMS Styring i sykefraværsoppfølging.

Nyheter i HMS-modulen og HMS Styring blir også presentert.

Tid: 18.6.2015, 8:30 – 13:00
Sted: UDEs kurs- og konferansesenter, Strømsveien 102

Meld deg på her.