HR-fagdag på Oslos tak

Ledere og medarbeidere er hjertelig velkommen til årets fagdag for HR 28. august på takrestauranten Stratos.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Årets fagdag har fått tittelen «Den kloke endringsreisen, omstilling i et fremtidsperspektiv».

Øve sammen
Tema tør være kjent for mange av oss; det handler, nær sagt selvfølgelig, om forandring, utvikling, dynamikk, omstilling, kompetanseheving, og det flytende ved tilværelsen for oss som jobber i kommunal sektor.

– Endringsfarten øker for de fleste av oss. Det er få av oppgavene vi utfører som kan løses på nøyaktig samme måte som i går eller i fjor. Dermed er det viktig at vi øver og samarbeider om gjennomføring av gode og effektive endringsprosesser, sier Odd Gunnar Heimdal i seksjon Personalomstilling.


SVEVE OVER BYEN. Guro Hildre, Lene Tøftvang og Odd Gunnar Heimdal i UKE Personalomstilling (for anledningen på taket i Grensesvingen 6) gleder seg til å diskutere teknologidrevet endring med kommunens medarbeidere 28. august.

Ta bedre valg
På programmet står en kompetent og inspirerende blanding av eksterne og interne endringseksperter. Avdelingsdirektør Birgit Aakre i UKE Virksomhetsdialog ønsker velkommen, deretter følger en seanse med den svenske IT-professoren Bo Dahlbom.

– Dahlbom er ekstremt kunnskapsrik og veldig inspirerende å høre på. Utgangspunktet for hans foredrag er utfordringene som følger av den bratte digitaliseringen samfunnet gjennomgår. Når vi forstår mer av hvilke endringer som allerede er på vei, settes vi bedre i stand til å gjøre gode valg i privatlivet og på arbeidsplassen, sier kollega Lene Tøftvang.

Lett å bruke
Deretter følger en spennende midtdel med kommunens fremste kvinner og menn på digitaliseringsfronten. Hulda Haugen fra ORIGO:folk, Alv H. Sørland og Madelene Stolpe fra Bydel Stovner og Anne Sanden fra UKE leder tre sesjoner som fra hvert sitt perspektiv drøfter teknologidrevet organisasjonsendring.

– Det er veldig viktig for oss at innholdet i HR-fagdagen skal være praksisnært og enkelt kunne tas «hjem» til jobbhverdagen i kommunens virksomheter. Dermed håper vi også at deltakerne våger seg utpå, og deler av sine egne erfaringer, både i fagsesjonene og i pausene innimellom, sier Guro Hildre.

Hold an for litt tapas
Forsker og filosof Henrik Syse avslutter den faglige delen med en betimelig skruball til oss alle kalt: «Etikk i endringstider: Hvordan holde fast ved varige verdier når verden er i endring». Programmet varer fra 9 til 16, deretter blir det tapas og et glass sammen med gode kolleger i de luftige omgivelsene. Arrangementet er støttet av OU-fondet.

Invitasjon

HR-ledere og -medarbeidere i Oslo kommune er hjertelig velkommen til årets fagdag for HR (tidligere personalfaglig seminar).

Fagdag for HR skal bidra til at Oslo kommune blir en effektiv, omstillingsdyktig og attraktiv kommune, der læring og kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers er viktig. Fagdag for HR skal også bidra til nettverksbygging og styrking av konserntilhørigheten.

Sted: Stratos, Youngstorget 2 A
Tid: 28.8.2017 kl. 9–17
Pris: Kr 1000 inkl. lunsj og tapas (støttet av OU-fondet)
Påmeldingsfrist: 20.6.2016

Meld deg på her

Program

9.00: Velkommen v/ avdelingsdirektør Birgit Aakre
9.15: Den digitale revolusjonen v/ Bo Dahlbom, professor
10.45: Pause
11.00: OSLO:ORIGO. Den digitale transformasjonen i Oslo kommune v/ Hulda Haugen, leder ORIGO:folk
11.45: Lunsj
12.45: Eksempler fra virksomheters arbeid med digitalisering: Radikale grep i Oslo Øst – erfaring fra Bydel Stovner v/bydelsdirektør Alv H. Sørland og avdelingssjef Madelene Stolpe
13.30: Pause
13.45: Workshop: Digitalisering, konsekvenser og muligheter i HR rollen v/ Anne Sanden, seniorkonsulent Utviklings- og kompetanseetaten
14.45: Pause
15.00: Etikk i endringstider: Hvordan holde fast ved varige verdier når verden er i endring? v/ Henrik Syse, filosof, forfatter, foredragsholder og forsker
16.15: Tapas og mingling på «Oslos tak»