Hospitering bidrar til bedre samarbeid

Jan Ove Larheim ved Legevakten i Storgata 51 har de siste ukene hospitert hos UKEs servicesenter i Strømsveien 102. – Det har gitt meg noen aha-opplevelser, sier han.

Jan Ove Larheim er 1. linje brukerstøtte/IT-konsulent hos Helseetaten (HEL).  Til daglig sitter han i administrasjonsavdelingen til HEL i Storgata 51. Siden 18. februar i år har han to dager i uken vært på hospitering hos UKEs servicesenter (USS) i Utvikling- og kompetanseetaten (UKE) i Strømsveien 102.

– Her hos UKE sitter jeg i utgangspunktet med de samme oppgavene som i Storgata, men ved å sitte sammen med UKEs servicesenter får vi sett på utfordringer og muligheter på en helt annen måte enn vi ville ellers, sier Larheim.

hospitering_web
JO MERE VI ER SAMMEN … Anders Wik (sittende) og Jan Ove Larheim (stående) finner ut av BOKS og USS i fellesskap.

Tettere samarbeid
Hensikten med hospiteringen er å skape et tettere samarbeid mellom HEL/legevakten og UKE. Ved å diskutere organiseringen av IKT-driften og flyten i IKT-leveransene får HEL en bedre forståelse av hvordan BOKS og USS fungerer, samtidig som UKE får en bedre forståelse av HEL og deres behov.

– Det har gitt meg noen aha-opplevelser. Nå ser jeg bedre hva EVRY krever av UKE og virksomhetene, og det har gitt meg et mer åpent syn på hvordan BOKS og UKE fungerer. Jeg ser tydeligere flyten i de forskjellige prosessene, og hvilken rolle USS har i alt dette, sier Larheim.

Behovskartlegging
HEL gikk over til Oslofelles 2.0 i 2013, men fordi legevakten hadde behov som den gang ikke ble dekt av den nye plattformen, måtte de vente til desember 2014.

Legevakten er åpen hver dag, døgnet rundt. Med dette følger behov som går ut over det mange andre virksomheter har. Larheim jobber blant annet med kartlegging av hva legevakten trenger utover vanlig arbeidstid.

Blikket løftet
I utgangspunktet skulle Larheim under hospiteringen konsentrere seg om legevakten og overgangen til ny plattform, men så langt har livet på den nye plattformen fungert så bra at det ikke har vært nødvendig å ta tak i problemsituasjoner og håndteringen av disse. Det har gitt HEL og UKE muligheten  til å løfte blikket og se på HEL i sin helhet.

Hospiteringen har også vært en positiv opplevelse for UKE.

– Dette gir oss en unik mulighet til gjensidig læring. UKE forholder seg til mange virksomheter, som alle sitter med unike behov.  Ved å ha Jan Ove her har vi muligheten til å diskutere  på en rask og smidig måte, samtidig som det har vært veldig nyttig å lære mer om hvordan én enkelt virksomhet jobber, sier Incident-koordinator i USS Anders Wik.

Gjensidig hospitering
Etter planen skal Larheim sitte hos UKE i 3 måneder, men hospiteringen kan bli forlenget om det er behov for det.

I tillegg til at Larheim sitter hos UKE, vil UKE i løpet av hospiteringstiden besøke Helseetaten og legevakten for å se hvordan hverdagen deres ser ut.

UKE har opplevd hospiteringen som så lærerik at de gjerne tar imot andre hospitanter. Ta kontakt med Anders Wik dersom din virksomhet ønsker dette.