Hodejakt i egne rekker

Nettsidene for profilering av Oslo kommune som arbeidsgiver får nå et designløft, og vi trenger ekte medarbeidere til å bidra i arbeidet.

Tips oss om kandidater:
• Vi trenger tips om medarbeidere som er villig til å stille opp på nettsidene
• Send forslag på deg selv eller kollegaer til kol@uke.oslo.kommune.no
• Opplys navn, telefon, e-post, virksomhet, stilling og antall år i kommunen
• Vi oppsøker vedkommende, tar bilde og lager en liten tekst
• Den enkelte bestemmer selv hvor lenge profilen eventuelt skal ligge


WE WANT YOU! (Eller noen du kjenner). Martine Kværner Roberts, Liv Stien Ulvmoen og Stine Jensen Rørvik skal løfte Jobb i Oslo kommune til en karriereportal å være stolt av.

De snakker om «dybde i historiefortelling», trekløveret som utgjør kjerneteamet i arbeidet med å løfte Jobb i Oslo kommune.

Mer enn ledige stillinger
For når en snakker om bygging av omdømmet til kommunen som arbeidsplass, hva er vel mer nærliggende enn show, don’t tell. Altså ved å profilere eksisterende medarbeidere; så bredt som mulig. Feiere, helsepersonell, vernepleiere, lærlinger, traineer, byråkrater, lærere og sivilingeniører.

– Å vise fram ledige stillinger og arbeidsforhold i Oslo kommune er en av toppoppgavene til nettstedet. Det blir spennende å redesigne sidene slik at det visuelle gjenspeiler hvor spennende det er å bo og jobbe i Oslo, sier Martine Kværner Roberts i Webforvaltningen.

Kollega på utstilling
Sammen med designer Stine Jensen Rørvik og fagansvarlig Liv Stien Ulvmoen jakter hun nå på medarbeidere som kan være digitale utstillingsdukker for kommunen.

– Vi kommer til å trenge mange, med variasjon i fagkrets, alder, kjønn og geografi. Derfor håper vi at hver virksomhet kan mobilisere en egen «hodejakt» så vi har flest mulig å velge blant. Profilene skal rulleres og kunne presenteres dynamisk tilpasset den som besøker oss, sier Ulvmoen.

Profilene kan også gjenbrukes på virksomhetenes egne karrieresider.

God reklame
– Blir det finnerlønn til lesere som bistår dere med kandidater?

– Det har vi ikke lagt opp til. Snarere tror vi ledere vil anse det som en fordel å ha egne folk utvalgt til å representere kommunen på nettsidene. Dette er en liten investering med potensial for stor avkastning for enkeltvirksomheter og kommunen som helhet, sier Ulvmoen.

Bedre faktapresentasjon
– Hvordan jobber dere for øvrig med å heve kvaliteten på Jobb i Oslo kommune?

– Det er mye informasjon vi skal finne mer brukervennlige måter å presentere. Et godt eksempel er lønnstabellene, som du i dag må åpne et pdf-dokument for å lese. En mer dynamisk presentasjon av disse og andre fakta om kommunen som arbeidsgiver, vil bringe oss langt på vei, sier Rørvik.

– Når kan vi begynne å se fruktene av dette arbeidet?

– Vi arbeider for tiden med konseptskisser for den nye siden. Disse skal være ferdige i januar. Parallelt starter vi utvelgelsen av profiler. Så skal konsept brukertestes før det designes ferdig og sendes til utvikling. Vi satser på å ha ny side på lufta i løpet av våren, sier Roberts.

Faktaboks:

43 000 brukere besøkte Jobb i Oslo kommune og Ledige stillinger i november. Det tilsvarer i overkant av 1400 besøk hver dag hele uka.