HMS grunnkurs

Er du nyvalgt verneombud, AMU-/MBU-medlem, eller er du ny som leder med HMS-ansvar? Eller trenger du bare en oppfriskning av regelverket og hva HMS-arbeidet innebærer?

Da kan vi tilby et 40 timers HMS grunnkurs der du får opplæring i de temaene du behøver for å
kunne drive et godt verne- og miljøarbeid på din arbeidsplass.

Les mer om kurset

Meld deg på her

Det anbefales at verneombud og leder går sammen på kurset.hms_skilt_square

Sagt om kurset:
«Fint å sette av sammenhengende tid til å få informasjon, drøfte med andre instanser, fokus på HMS i hverdagen. Gjøre HMS til noe annet enn “honnørbegreper”.

«Lettfattelig, men samtidig grundig gjennomgang av relevante temaer. Gode forelesere som kan stoffet godt.»

«At man får en bred innføring i systematisk HMS arbeid. Samtidig er det viktig at leder og verneombud går på kurset sammen.»

«Klargjørende å se forskjellen på vernetjenestens og tillitsvalgtes oppgaver.»

Kurset har varighet 3 + 2 dager, 13.–15. og 26.–27. oktober.