HMS grunnkurs

Er du nyvalgt verneombud, AMU-/MBU-medlem, eller er du ny som leder med HMS-ansvar? Eller har du vært i rollen din i mange år og trenger oppfriskning?

Da kan vi tilby et 40 timers HMS grunnkurs der du får opplæring i de temaene du behøver for å
kunne drive et godt verne- og miljøarbeid på din arbeidsplass.

Meld deg på her.

Det oppfordres til at verneombud og leder går sammen på kurset.

Sagt om kurset:
«Fikk en god forståelse av hvor viktig HMS arbeid er, både for den enkelte arbeidstaker og for
ledelsen av bedriften».

«Klargjørende å se forskjellen på vernetjenestens og tillitsvalgtes oppgaver».

«Engasjerte, flinke og inspirerende forelesere».

Kurset går over 2 + 3 dager, 15. – 17. og 29. – 30. november 2016.

Ta gjerne kontakt med kjersti.langmoen@uke.oslo.kommune.no eller mari.lorentzen@uke.oslo.kommune.no for mer informasjon eller ved spørsmål.