Hjelp virksomheten til å hjelpe seg selv

Virksomhetene i Oslo kommune bruker ennå bare halvparten av funksjonene i HR-Selvbetjening. Nå tilbys lederopplæring for små virksomheter.

UKE gjennomførte våren 2015 en spørreundersøkelse for bruk av HR-Selvbetjening, altså programmet der hver enkelt av oss melder fravær, fører plan for kompetanseutvikling og oppdaterer CV. Der ledere administrerer nyansettelser og bedriver HMS-styring, blant annet.

Bedre kvalitet, mindre tidsbruk
Undersøkelsen viste imidlertid at løsningen ikke benyttes i den grad potensialet skulle tilsi, spesielt i små virksomheter. Dette øker behovet for manuelt «punche-arbeid» og dermed risikoen for feil (som igjen skaper behov for feilretting). Resultatet er misfornøyde kommunemedarbeidere som må bruke tid på kjedelig fikling i stedet for å løse oppgaver for innbyggerne.

Opplæring tilgjengelig
Derfor tilbys ledere sammen med respektive HR-medarbeidere i mindre virksomheter (altså virksomheter med mindre enn 250 medarbeidere) opplæring i bruk av kommunens HR-system.

Opplæringen finner sted i UKEs lokaler på Helsfyr, varer en halv dag per fagområde og gis av fagansvarlig i HR-forvaltning og superbrukere i virksomheter med beste praksis:

HMS-modulen
Kompetanse
Lønn, reise, fravær, rapporter
Rekruttering
Ansettelse (ressursforvaltning)