Helkontroll på lærlingekravet

Ifølge leverandørkontrollsystemet HMSREG har kommunens bygg og anleggsoppdrag et gjennomsnitt på 5,6 prosent lærlinger. – For samkjøpsavtalene ligger vi på hele 22, sier Trond Håvard Søreng i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Se også:
Grillet byrådens digitaliseringstiltak (8.3.2018)
Utfordrer regjeringens lønns- og arbeidsvilkårsprat (25.1.2018)
Rustet til akrim-kamp (11.1.2018)
Stedkontroll med systemstøtte (30.8.2017)

Søreng tilhører kontrollseksjonen i Konsernservice (tidligere Konserninnkjøp) i Utviklings- og kompetanseetaten. Og er dermed en flittig bruker av HMSREG, kommunens egenutviklede kontrollsystem, som p.t. går sin seiersgang blant entreprenørselskaper, statlige byggforetak og i offentlige prestisjeprosjekter som utbygging av Flesland og Værnes flyplasser.

– Med IT-støtte kan vi drive kunnskapsbasert og mer effektiv kontrollvirksomhet. Det blir hyggeligere også, for vi vet hva vi ser etter, og kan styre dialogen med byggherre og leverandører med stødigere hånd, sier Søreng.


UT AV MØRKET. Stedkontrollør Trond Håvard Søreng i Konsernservice har full oversikt over kommunens leverandører innen bygg og anlegg og håndverkstjenester.

Rådgivning og erfaringsutveksling
Han anser at transparensen og den fullstendige fremstillingen av Oslomodell-krav som lærlingeandel, fagarbeidere, tarifflønn og begrensningen i underleverandørledd har bidratt til å fremme de gode resultatene.

– Når det gjelder samkjøpsavtalene for håndverkertjenester har vi kommet inn i en god fase av leverandøroppfølgingen. Snarere enn å jakte på mislighold, består jobben i større grad av å rådgi og utveksle erfaringer, sier kontrolløren.

Rettekrav fungerer
Det siste avtalebruddet han kommer på, fant sted ved en kontroll rett før jul. Under intervjuer med de ansatte hos en ny underleverandør kom det frem at fastlønn lå litt under tariff.

– Vi ba om dokumentasjon, retting og oppfølging, og på neste møte måneden etter kunne leverandør godgjøre at arbeiderne ble lønnet i henhold til tariff og litt til. De ga også uttrykk for at de synes det var en OK opplevelse å bli fulgt opp på denne måten, sier Søreng.

Positiv kunderespons
Også brukerne av håndverksavtalene, kommunens virksomheter, gir positiv respons. Resultatene fra en brukerundersøkelse i mai viser tilfredshet på henholdsvis 4.6, 5.4 og 5.5 for hovedleverandørene på tømreravtalen, og 4.8, 4.1 og 5.2 for rørleggeravtalen (på en skala fra 1 til 6).

– Denne tilfredsheten gjenfinner vi også hos leverandørene. Vår jobb er jo å ivareta interessene til folkene vi er ute og kontrollerer, og det opplever jeg at det er stor forståelse for, sier Søreng.


NEDI DYPET. Kontrollkollega Willy Ekstrøm på stedlig kontroll i en gammel bygård på Vålerenga. (Nettbrett med HMSREG skjult bak Ekstrøms knirkete clipboard).