Heldagskurs i nytt anskaffelsesregelverk

12. desember gis jurister, innkjøpere og andre interesserte anledning til å sette seg inn i handlingsrommet som følger av endringene i anskaffelsesregelverket.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Informasjon og påmelding, kursdato 12. desember

18. august kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt endringer i forskriften om offentlige anskaffelser, samt ny forsyningsforskrift og ny forskrift om konsesjoner. Ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i juni i år.

Det nye regelverket, med planlagt ikrafttredelse 1. januar 2017, innebærer blant annet at kunngjøringsplikten bortfaller for innkjøp med verdi under 1,1 millioner kroner eks. mva. (tidligere lå grensen på 500 000 kroner).

Trenger en dag
– Siden departementet formidlet endringene, har vi sett flere aktører som tilbyr frokostseminarer og korte innføringer i det nye regelverket. Vi mener det nye regimet vil ha så vidt stor betydning for kommunens virksomheter at det er hensiktsmessig å sette av en hel dag til innføring og diskusjon, sier Gro Bergeius Andersen, leder for juridisk i Konserninnkjøp.

Forutsetter kunnskap
Deltakere kan velge mellom fire kursdatoer, 17. og 24. oktober, 5. desember og 12. desember (de tre første er fulltegnet). Pris 1500,- kroner inkl. lunsj, tid 9–15.30, sted Thon Hotel Opera.

– Kursdagen vil være viet til hva som er nytt, hvilke muligheter og begrensninger det nye regelverket innebærer. Vi forutsetter med andre ord en viss kjennskap til det eksisterende regelverket.

– Hvorfor er dette viktig?

– Det nye regelverket vil få relativt store konsekvenser for organisasjonen, og deltakere må regne med å formidle dem videre i egen virksomhet og overfor leverandørene. Derfor setter vi av tid til en opplyst og praktisk rettet diskusjon gjennom hele kursdagen. Vi vil også stå parat til å bistå fagmiljøene med konkrete avveininger og råd etter ikrafttredelse, sier Andersen.

Informasjon og påmelding, kursdato 17. oktober (fullt)

Informasjon og påmelding, kursdato 24. oktober (fullt)

Informasjon og påmelding, kursdato 5. desember (fullt)

Informasjon og påmelding, kursdato 12. desember