Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)

UKE er en serviceetat i Oslo kommune. Vi utvikler og ivaretar kommunens fellestjenester, strategier og fellesfunksjoner. Med andre ord:

  • Forvaltning av kommunens økonomisystem, HR-system, e-postsystem og kommunens internett
  • Drift av kommunens Fakturasentral og kontaktsenteret «Oslo kommune 02 180»
  • Intern IKT Leverandør, med ansvar for driftstjenester innen IKT, herunder oppfølging av kommunens eksterne driftsleverandører
  • Forvaltning av kommunens IKT infrastruktur og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet
  • Lønns- og regnskapstjenester
  • Oslo kommunes statistikkproduksjon
  • Offentlige anskaffelser og felles rammeavtaler
  • Kompetanseutvikling til ledere og ansatte
  • Omstillings- og endringsstøtte til kommunens virksomheter

Det er ca 220 ansatte i etaten fordelt på seks tjenesteytende avdelinger og én stabsavdeling.