Heftig markedsmøte om IKT-drift

Det ble to dager med engasjerende idéutveksling da UKE inviterte klodens fremste IKT-selskaper til dialogmøter i forbindelse med anskaffelse av kommunens nye driftsavtaler.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Leverandørdialog. Powerpoint. Menn og kvinner i hver sine power suits oppstablet i et kommunalt seminarrom. Det presenteres, det noteres. Hvor gripende kan en slik forestilling være?

Liv og røre
Det kommer nok an på øyet som ser, men deltakelsen var i hvert fall fullt hørbar blant de 70 personene som var til stede på UKEs dialogkonferanse om anskaffelse av IKT-driftstjenester for Oslo kommune 8. september.

– Jeg blir beint fram oppstemt av denne diskusjonen, utbrøt etatens teknologisjef Tor Arild Sunnevåg på ett tidspunkt, til ikke-teknologisk humring fra forretningsfolket i salen.

dna_dialogkonferanse_benken_841
GODT NYTT. Avdelingsdirektør Tor Fjellstad, teknologisjef Tor Arild Sunnevåg og Etatsdirektør Marit Forseth lytter andektig når prosjektleder Maria Therese Sanna presenterer scenarier for en ny innbyggerkommunikasjon i Oslo kommune.

Fremtidens IKT
Bakgrunnen for markedsdialogen er kjent for mange av oss som jobber i kommunen: Vi skal inngå avtale med en ny driftspartner, en erstatning av det som i dag heter Drift2012 og OKMAN. I tillegg ønsker innspill til hvordan dette kan bidra til å nå målene våre.

Eller kanskje oppdraget beskrives best ved å trå enda et skritt tilbake: Vi skal muliggjøre et fleksibelt og effektivt møte med innbyggerne, næringsliv, omverdenen og hverandre. Leie oss en velholdt, perfekt beliggende, solrik og sentral parsell, hvor vi kan anlegge de apparatene, kioskene og stiene som skal til for å opprettholde og utvikle et velfungerende samfunn. Digital støtte for det gode liv.

Utfordrer markedet
Beskrivelsen av det hele blir gjerne litt ullen, og grunnen er denne: Vi vet ikke nøyaktig hva vi skal kjøpe, men vi vet hvor vi vil. Etatsdirektør Marit Forseth, teknologisjef Tor Arild Sunnevåg, avdelingsdirektør Tor Fjellstad og prosjektleder Maria Therese Sanna insisterte alle på dette budskapet. Digitalisering er veien, ikke bare målet.

Og de beste løsningene for å muliggjøre digitalisering av en organisasjon så mangfoldig som Oslo kommune, en tjeneste- og infrastruktur som er sterk og fleksibel nok til å betjene kommunens behov fem og ti år inn i fremtiden, de foreslås av leverandørene selv.

dna_dialogkonferanse_marit_844
ENHETSUAVHENGIG.
De nye driftsavtalene vil kunne innebære partnerskap med utviklingsleverandører, systemleverandører og kanskje andre aktører. Etatsdirektør Marit Forseth innleder, Benedicte Frydendal yter teknisk presentasjonsstøtte.

Konkurranseutlysning før jul
Forrige ukes markedsdialog var inndelt i to: Dialogkonferanse i plenum og én til én-møter. Deretter har markedet frist frem til 21. september med å levere skriftlige innspill før anbudskonkurransen utlyses. Skal vi dømme etter engasjementet til de oppmøtte leverandørrepresentantene, vil markedet la høre fra seg.

Reell dialog
Spørsmålene dreide seg om kommunens organisasjonsstruktur, om finansiering, om grensesnittet mellom drift og tjenesteutvikling, om kostnadsfordeling; internt og mellom leverandør og kunde, om ambisjonsnivå og avtalekompleksitet, eierskap til kode, enhetsuavhengige brukerflater, tjenestenivå, informasjonssikkerhet og personvern.

Forventer volumøkning og forutsigbarhet
– Signalet fra byrådet er tydelig: Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres. I tillegg har kommunen ambisjon om å spille en sentral rolle i utviklingen av nasjonale og interkommunale felleskomponenter. Våre nye avtaler skal være skalerbare og sikre ethvert tenkelig volum i et tiårsperspektiv, sa prosjektleder Sanna fra podiet.

– Samtidig må vi sikre at kommunens virksomheter kan forholde seg til en forutsigbar kostnadsmodell gjennom perioden. Vår plattform skal muliggjøre utvikling av ny velferdsteknologi, læringsteknologi og generelle selvbetjeningsløsninger, fortsatte leverandørsjef Fjellstad.

Etter å ha grunnet og utredet driftsstruktur og nye avtaler i snart to år, har kommunen spilt ballen midlertidig over til leverandørene. De nye avtalene skal erstatte dagens driftsregime trinnvis i løpet av 2018.