Grillet byrådens digitaliseringstiltak

Bystyrets finanskomité utfordret innlederne med skarpe spørsmål under gårsdagens presentasjon av HMSREG og Oslo kommunes nettsider i UKEs lokaler.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Å jobbe i UKE betyr gjerne å stelle med ens eget. Enten det er innkjøp, IT, lønns- og regnskapstjenester, omstilling, kurstilbud eller annet som er fagområdet, kan hverdagen fort bli preget av den vante tralt.

Internsamarbeid og kundedialog, ja vel; er man organisatorisk plassert slik, innebærer ukeverkene kanskje også noe kommunikasjon med oppdragsgiverne våre i Byrådsavdeling for finans, Sykehjemsetaten eller andre høythengende premissleverandører.


VINDEN I FRA HØYRE. Øystein Sundelin, Morten Steenstrup og Elin Horn Galtung gjorde friskt inntrykk på gårsdagens gjennomgang av HMSREG og Oslo kommunes nettsider under finanskomiteens møte i UKEs lokaler.

Toppspillere på bortebane
Men noen ganger, og i går var en slik dag, får man så celebert besøk at det nærmest er på sin plass å bli litt star struck. Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet. Finanskomiteen, som altså er «vår» komité, behandler byrådets saksinnstillinger, så vel som kommunens økonomiplan og årsbudsjett. Det var med andre ord mye makt samlet i salen som i går ettermiddag tjente som bortebane for komiteens marsmøte.

– Det er politisk interessant for oss å besøke organisasjonen vi er en del av, for å få førstehåndsrapport om hvordan viktige oppgaver løses. UKE har ansvar for utførelsen av viktige deler av kommunens digitalisering, så det er passende at dere er vertskap for vår første hospitering, sier komitéleder og leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen.


TJUE SPØRSMÅL. Gunnar Weddes presentasjon gikk langt og lenger enn langt over tiden, takket være en meget engasjert gruppe finanspolitikere. I forgrunnen Gro Balas fra Arbeiderpartiet og Ivar Johansen fra SV.

Spørretime
De elleve hovedstadspolitikerne hadde en lang sakliste blant annet bestående av budsjettjusteringer, reklamebruk, alkoholservering, utbyggingssøknader og risikokartlegging. Men først skulle altså Gunnar Wedde og André Myrbråten orientere om to av UKEs stoltheter: Leverandøroppfølgingssystemet HMSREG og status for utviklingsarbeidet med kommunens nettsider.

– Hvordan oppdateres dataene i HMSREG, ville Aps Nasir Ahmed vite.

– Er personvernet ivaretatt og Datatilsynet tilstrekkelig involvert, spurte Morten Steenstrup fra Høyre.

– Hvilke type overtredelser regnes som alvorlig nok til å generere et varsel til entreprenør og byggherre, lurte MDGs Shoaib Sultan.

– Ble det hele fryktelig mye dyrere enn planlagt, spurte Elin Horn Galtung fra Høyre.

Innleder Wedde forsikret om at løsningen i stor grad baserer seg på fullmaktsbaserte data fra StartBANK og Arbeidsdirektoratets byggekort. Datatilsynet har vært tett involvert i utviklingen og at alle entreprenører samtykker til datainnhentingen. HMSREG har også en innebygd funksjonalitet som lar alle som ønsker det få se «mappa si» med ett klikk. Duplikatkort, konkurs eller oppføringer på obslisten er blant faktorene som systemet reagerer på. En ny funksjonalitet avslører «kamuflert innleie».

– Når det gjelder tid og penger tror jeg knapt jeg har vært borti en bedre leverandør enn Omega. Særlig med tanke på hvor skalerbart det er for andre bransjer og til andre offentlige aktører. HMSREG ble gjort som en innovativ anskaffelse, og vi var heldige som kom over en aktør med overskudd på dyktige utviklere som følge av nedgangen i oljebransjen, sa Wedde.


DRIVSTOFF. Nasir Ahmed, Frode Jacobsen og Robert Steens byrådssekretærer benytter anledningen til å bunkre opp med fingermat før komiteens normale dagsorden. Peter N. Myhre og finansbyråden går på ren informasjon.

Nok til alle
– Vi merker en veldig interesse fra statlige aktører og andre kommuner. Og her ligger potensialet, for kriminelle aktører går gjerne dit hvor motstanden er minst og sjansen for enkel profitt er størst. Vi ser for oss en samlet offentlig sektor med den totale kontrollen og informasjonstilfanget som HMSREG gir, sa finansbyråd Robert Steen.

Elin Horn Galtung får bekreftet sin antakelse om at selv om HMSREG gir god innsikt, må kontrollene fortsatt gjøres stedlig. Noe som får vararepresentant Gro Balas fra Arbeiderpartiet til å hjertesukke om ikke kontrollvirksomheten i større grad kunne ha vært samlet hos et sentralisert kompetansemiljø.

– Som finansbyråd må jeg innrømme at tanken har streifet meg også, repliserte Steen.


BRUKERNE, BRUKERNE, BRUKERNE. André Myrbråten er fornøyd med at flere enn noensinne får løst oppgavene sine på www.oslo.kommune.no.

– Gullet vårt
Myrbråtens redegjørelse for brukerreisemetodikken bak kommunens nettsider forløp med noe færre benkeforslag, kanskje som følge av at komiteens tidsskjema gikk grundig i vasken etter første innleder. Det uttryktes skepsis rundt administrasjonens radikale sentralisering av innholdsproduksjon, oppveiet av bifall over oppgaveløsningsutviklingen siden lansering.

– Men leser dere virkelig alle ja- og nei-tilbakemeldingene folk gir nederst på siden der? Selv må jeg ha avgitt mange tusen, presset Galtung.

– Selvsagt leser vi alt; brukerdata er gullet vårt, forsikret Myrbråten.