GPO-sletting kan gi forstyrrelser

UKE gjennomfører i høst og neste år en storopprydning i GPO-er (group policy objects, grupperegler) på Oslofelles. Dette vil trolig merkes.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

– Altså, vi vil kunne oppleve driftsforstyrrelser. Men arbeidet overvåkes og logges, så eventuelle ulemper vil være av kort varighet. På den annen side er det helt sikkert at opprydningen, så snart den er gjennomført, vil føre til sikrere drift og raskere pålogging, sier teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i IKT-L i UKE.

ipvpn_torarildsunnevag_fornebu_906
UT AV STEINALDEREN.
Vi fant ikke noe godt bilde av en GPO, så her er i stedet teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i IKT-L fra en presentasjon om IPVPN i forrige uke.

Styrer PC og server
Alt blir bedre, med andre ord. Da er det kanskje ikke så nøye om alle vet hva en GPO er for noe? Eller klarer å forklare det på en måte som klargjør behovet for Oslofelles-opprydningen?

– Kort fortalt er GPO-er Windows-konfigurasjoner, altså regler som bestemmer hvordan arbeidsstasjonene våre skal oppføre seg. GPO-ene ligger samlet i bruker- og ressurshåndteringstjenesten active directory. At man selv er bruker på en PC, PC-ens oppkobling mot skrivere og en avdelings plassering av Word-maler er eksempler på GPO-er, forteller Sunnevåg.

Skygger fra fortiden
Slike konfigurasjoner, akkurat som regler og rutiner vi lager for oss selv, blir det fort veldig mange av. Særlig hvis man trekker dem med seg ved plattformoppgraderinger. Noen grupperegler kan være duplikater, altså mene å uttrykke det samme, mens andre faktisk kan motsi hverandre.

– De kan også være skriptet på ulik måte, slik at GPO-er som i utgangspunktet er kompatible, likevel ikke fungerer optimalt sammen.  Vi gjennomførte en analyse av driftsmiljøene våre i 2015, og det viser seg at GPO-regimet slik det er satt opp i dag er en klar årsak til lange påloggingstider. Da er det på tide å rydde i garasjen, sier Sunnevåg.

Må gå sin gang
Men det er altså ikke bare å trykke på en knapp. GPO-er må nøstes forsiktig i, for det er ikke alltid man kan forutse hvilke funksjoner de styrer, eller hvilke avhengigheter som eksisterer mellom dem. Heller ikke er det noe spesielt du og jeg kan gjøre i anledning opprydningen. Den foretas sentralt og gjøres med kontrollerte bevegelser av flinke UKE-fingre.

– Vi vil rapportere når vi er ferdig med arbeidet. Da vil vi også kunne fortelle om hvilke forbedringer vårt nye GPO-regime har medført, avslutter Sunnevåg.

Se også:
•   Lanserer Oslofelles-portalen (19.8.2016)

Følg med på alle driftsmeldinger her.