Girer opp lederutviklingstilbudene

Tillit skal prege styringen av Oslo kommune, og samtlige av UKEs lederutviklingskurs og -program er gjennomgått og fornyet. – Vi anlegger et praksisnært forhold til tillit som verktøy og arbeidsform, sier Birgit Aakre og Bjørn Bugge.

I kurskatalogen finner vi derfor nå titler som Medarbeidersamtaler for tillitsbasert styring og ledelse, Om å fremme tillitsbasert ledelse og mestringsklima, introduksjonskurset Tillitsbasert styring og ledelse og lederutviklingsprogrammet Tillitsbasert ledelse.

– Det blir mye gjentakende ordbruk?

– Det blir fort det, men vi følger opp byrådets vektlegging av dette temaet. Med tillit som strategi og arbeidsform skal tjenestene utvikles sammen med innbyggere og brukere. Så vet vi selvsagt at virksomhetene jobber godt med dette, og har gjort det lenge. Samtidig er det viktig at vi har en felles forståelse når vi bruker tillitsbegrepet, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre.
BROSJYREN VAR IKKE DØD. Rask gjerne med deg en dersom du besøker UKEs lokaler på Helsfyr. Eller sjekk ut tilbudet i sanntid på Kundeportalen.

Kraftmobilisering
De nye tilbudene representerer altså en presisering og en økt vektlegging av en faktor som politikerne har bestemt skal prege utøvelsen til alle som har lederansvar i Oslo kommune.

Fagdagen i januar fortalte oss at flere er usikre på hvordan de skal jobbe med tillitsbasert ledelse i praksis. Derfor skal våre tilbud bidra til å ramme inn tillit som arbeidsform i styringsdialogen og i utøvelse av lederrollen, sier Aakre.

Hun mener tillit og grad av handlingsrom handler mye om tydelig dialog om felles forståelse av formål, oppdrag og hvilke resultater som skal oppnås.

– Å praktisere stor grad av tillit forutsetter myndiggjøring og delegering, men kan fort oppleves som risikofylt, og det er ikke alltid komfortabelt for ledere. Forpliktende dialog om felles mål og handlingsrom er derfor en treningssak både for ledere og medarbeidere, sier Aakre.

Medarbeidersamtalen er nøkkel
Seniorkonsulent Bjørn Bugge trekker opp 10-FAKTOR som støtte til utøvelsen av tillits- og mestringsbasert ledelse.

– Ledere som er gode på å jobbe med 10-FAKTOR og medarbeidersamtalen tar gjerne tillitsbasert styring og ledelse lettere også. De baserer seg på noe av det samme ledelsessynet, nemlig at dialog om oppdraget genererer en dynamikk som gir økt trivsel og sterkere resultater, sier Bugge.

Nye arenaer
I tillegg til kurs i medarbeidersamtaler nevner de to muligheten for å få hjelp til gjennomføring av open space-metodikken.

– Flere virksomheter har allerede tatt dette i bruk som et verktøy for å skape åpenhet og tillit overfor innbyggere, gjennom å inkludere ulike brukerrepresentanter; brukerråd, eldreråd, ungdomsråd og lokalpolitikere i prosesser for innspill til utvikling av tjenestene. Dette er godt nytt for tjenesteutviklingen i byen, sier Bugge.