Full gjennomgang av vaskerutinene

Oslo kommune opplevde uønsket omtale forrige uke, da NRK rapporterte om bruk av bilvaskehaller med ulovlig arbeidskraft. – Vi skal rydde opp, forsikrer finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Kommunens innsats mot arbeidslivskriminalitet fikk en turboladning etter at Dagsrevyen avslørte at virksomheter i Oslo kommune sto på kundelisten til en bilvaskehall på Carl Berner i forrige uke.

– Vi har gjennomgått all registerinformasjon på bransjen, og bedt samtlige bydeler om rapport på hvordan bilrengjøring foregår. Så langt har bruken av frittstående vaskehaller vært beskjedent, men vi ber alle virksomheter om å vise spesiell aktsomhet ved kjøp av bilvask, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

vaskesak_bydelsbil
SVIN PÅ SKOGEN. – Alle kommunale virksomheter har potensial for å bli enda mer aktpågivende i sine innkjøpsprosesser, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp. (Faksimile: NRK).

Burde ringt en bjelle
Avtalen som omtales i NRKs innslag dreier seg om innvendig og utvendig vask for 200 kroner per bil. Bydelsdirektør Øyvind Henriksen innrømmer at de burde ha sjekket nøyere og oppdaget at avtalen var for «god» til å være sann.

– Dette er en så lav pris at her burde vi skjønt at det kunne være noe galt med arbeidsforholdene til de ansatte, sier bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Aker til NRK.

Utvider Skatt øst-samarbeid
Oslo kommune tegnet i juni en samarbeidsavtale med Skatt øst for å forebygge arbeidslivskriminalitet innen bygg/anlegg og renholdbransjen. Denne inneholdt en klausul om at avtalen kan utvides også til andre områder.

– Vi har nå avtalt med Skatt øst å utvide dette samarbeidet til også å omfatte bilvaskebransjen. Vi vil nå i samråd med kontrolletatene vurdere hvilke andre bransjer vi bør styrke innsatsen mot. Oslo kommune skal være en foregangskommune mot arbeidslivskriminalitet, og vi skal luke ut de useriøse aktørene, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Pass på småinnkjøpene
– Hva er rådet til virksomheter som har behov for rengjøring av biler, Wedde?

– Vis aktsomhet ved avtaleinngåelse. Krev skatteattest og oppdaterte mannskapslister. La også denne saken bli en påminnelse til oss alle: Det er ikke alltid de største volumene som representerer størst omdømmerisiko, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.