Frokostseminar om bærekraftig møbelforbruk

Lær mer om å velge reparasjon, fornying, redesign og ombruk av møbler fremfor nyinnkjøp!

Når: 28. oktober 2021
Tidspunkt: kl. 9.00–11.00 (dørene åpner kl. 8.30)
Sted: Myntgata 2 (ByKubensalen), arrangementet streames
Arrangør: UKE, BYM, ByKuben, REG og Grønn kommune
Deltakere: Ansatte i Oslo kommune og innledere

Vennligst trykk her for påmelding

Ifølge EU kastes det 10 millioner tonn møbler årlig. Mesteparten blir brent eller ender på deponi. Dette innebærer både en miljø- og klimabelastning, så vel som en økonomisk kostnad som kunne ha vært unngått gjennom et klokere møbelforbruk.

Heldigvis jobber kommunen med å finne ut hvordan det kan bli enklere å bruke møblene lengre og utnytte dem bedre.

I Oslo kommunes forbruksstrategi er møbler en prioritert kategori. Kommunen ønsker å oppnå bærekraftig forbruk ved å flytte fokus fra å kjøpe nytt til i større grad å ta vare på det kommunen eier; dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere.

For å få til dette er det viktig med samarbeid, erfaringsutveksling og deling av gode eksempler. Nettopp derfor har Utviklings- og kompetanseetaten, sammen med Bymiljøetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Bykuben og Grønn kommune invitert til frokostseminar om bærekraftig møbelforbruk.

På frokostseminaret vil du høre hvilke miljø- og klimagevinster som kan oppnås ved bærekraftig møbelforbruk. Du vil også høre fra innledere med interessante erfaringer fra arbeid med ombruk av møbler, både innenfor og utenfor kommunen. Seminaret avsluttes med en samtale mellom flere av innlederne om hva som skal til for å få til bærekraftig møbelforbruk i kommunen:

Er vi godt nok rigget i dag? Hvis ikke, hvor butter det? Hvilke løsninger må til for å gjøre ombruk enkelt og til kommunens førstevalg?

Frokostseminaret skal skape nyttige koblinger mellom forskjellige ressurspersoner, inspirere og sette fart på et systematisk arbeid med temaet. Hvis vi kan identifisere våre felles barrierer og muligheter, kan vi kanskje også finne frem til løsninger som tilrettelegger enda bedre for mindre kast, bedre utnyttelse og mer ombruk av kommunens møbler. Velkommen på seminar!

Program

Dørene åpner (kaffe og en matbit, 8:30–9:00)

Sesjon 1: Hva er miljø- og klimagevinsten av et bærekraftig og redusert møbelforbruk? (9:00–9:20)

Velkommen og introduksjon
Tessa van der Staak, Klimaantropologen

Miljø- og klimagevinsten ved å redusere møbelforbruket i Oslo kommune
Ole Jørgen Hanssen, Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS)

Sesjon 2: Sirkulære anskaffelser og gode forbildeprosjekter (9:20–10:15)

Sirkulære anskaffelser, veileder og rutiner- tips og råd
Tonje Nerby, Utviklings- og kompetanseetaten

Eksempel fra bydelshus i Bydel Alna
Halvor Voldstad, Bydel Alna

Workplace- gruppe ombruk av møbler i Oslo kommune
Tale Skage Torjussen, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Oppussing av barnehagemøbler
Terje Brønstad, Arbeidsleder i Bydel Alna

Kartlegging og omsetting av materialer på den digitale plattformen
Michael Curtis, Loopfront

Malmö kommunes erfaringer med ombruk og reparasjon
Emma Börjesson, Prosjektleder i Malmö kommune

PAUSE (10 min)

Sesjon 3: Veien videre (10:25–11:00)

Panelsamtale: «Hva skal til for å skape bærekraftig møbelforbruk i Oslo kommune?»

Takk for i dag!