Frokostmøte: Utvikling av digitale tjenester

Få en innføring i kommunens nye avtale for utvikling av digitale tjenester. 

Tid: 6. mars, 8.30–11.30
Sted: UDEs møtesenter, Strømsveien 102, konferanserom Valle

Program og påmelding


PÅ PROGRAMMET. Geir Olaf Østebøvik, Synnøve Jørgensen og Torbjørn Moen er blant de som presenterer den nye utviklingsavtalen 6. mars.

Noe av det som er spennende med digitaliseringsprosesser er at vi planlegger for en verden som utvikler seg veldig raskt. Innbyggerne forventer stadig mer av oss, og mye av dette viktige arbeidet gjøres ute hos dere i Oslo kommunes virksomheter.

Utviklings- og vedlikeholdsavtalen (UVA) muliggjør utvikling av blant annet apper, små konkrete integrasjoner og langt større utviklingsprosjekter.

Til inspirasjon for hva man kan få utviklet , vil de fire leverandørene presentere seg og noen av sine tidligere utviklingsprosjekter.

Utviklings- og vedlikeholdsavtalen (UVA) muliggjør bestilling av utvikling i virksomhetene. Dette finansieres i hovedsak i virksomhetene, men det er mulig å søke om støtte til gjennomføring av flere av disse initiativene. I møtet presenteres insentivordningen og mulighetene i denne, samt det arbeidet som gjøres sentralt for å utarbeide felles funksjonalitet for kommunen på tvers.

Terskelen for deltagelse er lav: enten du jobber med systemutvikling, anskaffelser eller bare er nysgjerrig på hva din virksomhet kan gjøre innen digital utvikling – så håper vi du tar turen til oss 6. mars.

Se også:
• – Sett i gang med tjenesteutviklingen (16.11.2017)
Ny avtale for digital tjenesteutvikling (24.8.2017)