Frokostmøte om Oslomodellen

Oslo kommune vedtok tirsdag nye kontraktsvilkår for anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg. – På KS Agenda 9. juni tar vi en gjennomgang av de viktigste, sier seksjonsleder Espen Drønnen Nicolaysen i UKE Samfunnsansvar og analyse.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

De nye vilkårene, kjent som Oslomodellen, ble presentert for presse og tilhørere i en brakkerigg bak Operaen fredag formiddag. På arrangementet deltok blant andre LO-leder Hans Christian Gabrielsen, byrådsleder Raymond Johansen, finansbyråd Robert Steen, sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen og direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Tilpasset innkjøpere
På frokostmøtet 9. juni vil budskapet tilpasses oss som jobber med anskaffelser i Oslo kommune.

– En del av innholdet i Oslomodellen vil allerede være kjent for kommunens innkjøpere. For eksempel kravet om bruk av egne standardkontrakter. Også lærlingekravet er kjent fra før og det finnes allerede veiledning om bestemmelsen, sier seksjonsleder Espen Drønnen Nicolaysen i UKE Samfunnsansvar og analyse.


– KOM OG LÆR. Tarifflønn mellom oppdrag, bruk av lærlinger, krav om norskkunnskaper og forbud mot kontant betaling er blant kravene inkludert i Oslomodellen. Espen Drønnen Nicolaysen får besøk av finansbyråd Robert Steen på frokostmøte om Oslomodellen 9. juni.

Vekt på det juridiske
Andre vilkår for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i kommunens leverandørkjeder, omfatter krav til at utbetaling av lønn skjer til den enkelte arbeiders bankkonto, forbud mot kontant betaling og dokumentert yrkesskadeforsikring for alle arbeidere.

– Vi vil gjennomgå det juridiske og gjenta noe av innholdet fra pressekonferansen. Oslomodellen innebærer et stort løfte fra kommunen til leverandørmarkedet og det offentlige Norge for øvrig. Vi skal sørge for at innkjøperne våre følger kravene fra dag én, sier Nicolaysen.

Oslomodellen – på et øyeblikk:

* Leverandører til Oslo kommune skal i all hovedsak benytte fast ansatte

* Personell fra bemanningsforetak skal få tarifflønn mellom oppdrag

* Minst halvparten av arbeidende timer innen bygg- og anleggsfag utføres av fagarbeidere

* Minst 10 prosent lærlinger innen områder med lærlingebehov

* Kun ett ledd underleverandører i vertikal kjede

* Forbud mot kontant betaling

* Bruk av HMSREG/Selma

Les Byrådssak 1057/17, Standard kontraktsvilkår for oslo kommunes anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg («Oslomodellen»)

Se også:

Meld deg på frokostmøte 9. juni her