Frokostmøte: Miljø og klima i anskaffelser

Sted: Strømsveien 102, Helsfyr. UDE kompetansesenter, 2. etasje. Møterom: Svovelstikka

Starter: 1.6.2017 kl. 08:30

Slutter: 1.6.2017 kl. 11:15

Påmeldingsfrist: 31.5.2017

Meld deg på her

I klimabudsjettet til Oslo kommune er mobilitet og ressursutnyttelse, samt bygg og energi trukket frem som sentrale områder. Anskaffelser spiller en viktig rolle i arbeidet med å fremme klima- og miljøvennlige løsninger. På frokostmøtet 1. juni vil du høre om pågående arbeid fra Konserninnkjøp, samt relevante caser fra virksomheter i kommunen.

Frokostmøte – «Klima og miljø (i anskaffelser)»

Tid: torsdag 1. juni 2017
Sted: Strømsveien 102, Helsfyr. UDE kompetansesenter, 2.etasje. Møterom: «Svovelstikka».

I klimabudsjettet til Oslo kommune er mobilitet og ressursutnyttelse, samt bygg og energi trukket frem som sentrale områder. Anskaffelser spiller en viktig rolle i arbeidet med å fremme klima- og miljøvennlige løsninger. På dette arrangementet vil du høre om pågående arbeid fra Konserninnkjøp, samt relevante caser fra virksomheter i kommunen.

Program
Ytterligere informasjon om programmet kommer fortløpende.
(Frokost serveres fra kl.08.15)

Kl.08.30 – 08.35 Velkommen og introduksjon
Kl.08.35 – 08.45 «Om klima og miljøarbeid i Oslo Kommune» v/Byrådssekretær Einar Wilhelmsen (Byrådsavdeling for finans)
Transport
Kl.08.45 – 09.00 Status fra Konserninnkjøp (v/Geir Rossebø) –
Prosjekt BuyZET – Anskaffelser av innovative løsninger for nullutslipp ved transport
Kl.09.00 – 09.15 Bilavtalen: LeasePlan Norge As om samkjøpsavtalen med Oslo kommune (v/ teamleder Monika Mjøsund)
Kl.09.15 – 09.30 Nullutslipp fra transport: Bymiljøetaten om tilrettelegging av ladeinfrastruktur (v/ Sjefingeniør Helge Jensen)
Kl.09.30 – 09.45 Pause
Ressursutnyttelse (økologisk mat og sirkulær økonomi)
Kl.09.45 – 10.00 Status fra Konserninnkjøp (v/Mariann Karlstad)
Kl.10.00 – 10.15 Økologisk mat: AKS på Tonsenhagen Skole (v/avdelingsleder Richard Larsen)
Kl.10.15 – 10.30 Sirkulær økonomi: Oslo kommune sin gjenbruksavtale på IKT (v/ILAS og Konserninnkjøp)
Kl.10.30 – 10.45 Pause
 
Bygg og Energi (Utslippsfrie byggeplasser og anleggsmaskiner)
Kl.10.45 – 11.00 Status fra Konserninnkjøp (v/ Geir Rossebø)
Kl.11.00 – 11.15 Kultur- og idrettsbygg gir en oppdatering på sine prosjekter (v/ avdelingsdirektør Simen Bakken)