Friske kast rundt ny systemdriftsavtale

Vi lærte om skytjenester, spennende funksjonalitet og ny UKE-organisering. Og fikk noen sannhetsord fra brukerne i virksomhetenes IT- og forretningsmiljøer.

Trykk her for webcast og presentasjoner fra frokostmøte om systemdrift

Klokka 9 torsdag 22. mars 2018 skiftet Oslo kommune systemdriftsleverandør, samtidig med at vi fikk nytt servicehåndteringssystem, Kompass.

Den brennende plattform
I går formiddag var det oppgjørets time, ettersom UKE inviterte IKT-hovedkontaktene og andre teknologiinteresserte til en informasjonsrunde om overgangen til ny systemdriftsavtale og hva som er veien videre.

– Kommunens driftsplattform utgjør rammeverket for tjenesteleveransene til innbyggere og næringsliv, og dette er noe vi ikke tar lett på. Dersom vi ikke kontinuerlig utvikler og forbedrer oss, risikerer vi at andre leverandører rykker inn og overtar grunnleggende velferds- og kommunikasjonsoppgaver, innledet seksjonsleder Maria Therese Sanna i UKE Tjenester og marked.

– En hensiktsmessig systemdrift må dessuten anses som noe mer enn bare en plattform. Kommunen må tilrettelegge for effektiv og fortløpende dialog virksomhetene i mellom, slik at innovasjon fanges opp, utvikles og skaleres, og utfordringer blir håndtert raskt, fortsatte avdelingsdirektør Birgit Aakre i UKE Virksomhetsdialog.


NY TENKEMÅTE. – UKE skal sørge for at Oslo kommune har en solid, sikker og fleksibel grunnmur som vi kan bygge nye innbyggertjenester for fremtiden. Da må vi endre måten vi jobber og tenker på internt i UKE, erklærte Maria Therese Sanna og Birgit Aakre.

Ny grunnmur, nytt hus
Aakre ga en kort innføring i UKEs organisering, og hvorfor etaten fra 1. juni har valgt en prosessorganisering på bekostning av den gamle fag- og funksjonsstrukturen.

– Vi har samlet all ekspertisen innen salg og dialog i Virksomhetsdialog, alle som skal jobbe med utvikling, design og forvaltning i Tjenesteutvikling, og alle som driver med vedlikehold og drift i Plattform og leveranse. På den måten skal vi bedre kunne ivareta virksomhetenes behov, sa Aakre.

Korrekt sky
Sanna og Sopra Sterias prosjektleder Sverre Walseth kjørte deltakerne gjennom en presentasjon av hva som venter i den nære fremtid for kundene på systemdriftsavtalen, en fremtid som er preget av skytjenester. Virksomhetenes data skal nemlig flyttes fra kommunens servere og over på riktig sky i løpet av de neste årene.

– Vi kaller vårt skyprodukt RightCloud, ettersom vi hjelper hver virksomhet med å vurdere hvilken skytjeneste som er riktig for ulike typer data. Virksomhetenes systemer vil i hovedsak havne på våre egne servere eller private cloud, noe kommer på IBMs skyservere her i Norge, annet kan legges på for eksempel Google Cloud Platform, Amazon Web Services eller Microsoft Azure, alt avhengig av behov og kostnad, fortalte Walseth.


I SKYENE. Maria Therese Sanna og Sverre Walseth tente forsamlingen med løfter om en luftig databehandling. – ITAS og Origo er allerede i gang og utvikler på vår nye plattform via Amazon Web Services. Kommunens nye kunderegister produksjonssettes i skyen medio september, røpet Sanna.

På luften i høst
Tilknytningen til de ulike tjenestene gjøres via Telenors «Secure Cloud Connect», som er en direkte skyforbindelse som går utenom Internett.

– Dette gjør datatrafikken både raskere og sikrere, forsikret Walseth.

Til dette hører overvåkningsløsninger til å måle responstid og ytelse, for alle applikasjonsserverne i de forskjellige landingssonene. Spørsmålene hamret umiddelbart inn fra salen og via nett: Når blir dette tilgjengelig for oss?

– I løpet av høsten, svarte Sanna.

Hjelp til forbedringshjelp
Seksjonsleder Tor Arild Sunnevåg i UKE Interaksjonsdesign, arkitektur og systemutvikling tok en gjennomgang av arbeidet som er gjort siden driftsovertakelsen, og hvilke problemområder som gjenstår. Innføringen av Windows 10-arbeidsflaten, nettverkskapasitet, leveransetider på bestillingsprosessen og Kompass-funksjonalitet var blant sistnevnte.

– Det er viktig for meg å understreke at vi bruker resultatene fra temperaturmålingen systematisk, altså brukerundersøkelsen. Så fortsett å svare på disse, slik at vi får et bedre grunnlag for å drive forbedringsarbeid, sa Sunnevåg.


MULTIMEDIA. – Det er typisk at når jeg snakker med dere om driftssikkerhet, så skjer det noe gærent med systemene. I dag er Gerica nede, og Sopra Steria og servicedesken jobber aktivt med dette, så nå kjenner jeg at det durer kontinuerlig i lomma mens jeg snakker, innrømmet Tor Arild Sunnevåg, som gjennomgikk historikk og status på driftsavtalen. I bakgrunnen KAM og møtevert Bernt Warendorph.

Humper og pingpong
Forbedringspunkter var blant stikkordene i panelseansen, der ordstyrer Johannes Brodwall fra Sopra Steria frittet ut representanter fra Omsorgsbygg, Sykehjemsetaten og Bymiljøetaten om sine erfaringer med den nye systemdriftsavtalen og UKE som interntjenesteleverandør.

– Det har nok vært en del humper i veien, med hensyn til service- og tjenestekvalitet. For oss oppleves veien veldig lang fra vårt behov til løsning hos leverandør. Lite effektiv dialog er blant stikkordene, i stedet for hurtige løsninger blir det gjerne pingpong frem og tilbake, sa IT-hovedkontakt Linn Skorge fra Sykehjemsetaten.

Eiendomsdirektør Torge Railo fra Omsorgsbygg uttrykte større optimisme. Hans foretak er ny kunde, og opplever både Sopra Steria og UKE som kompetente og serviceinnstilte.

– Vi har et godt inntrykk og forventer at det holder seg slik. Våre kjernetjenester er sårbare for ustabilitet, og vi stiller profesjonelle krav. Det er en selvfølge for oss at tjenestene vi mottar er like profesjonelle, sa Railo.


UBEHAGELIGE SANNHETER.
Torge Railo fra Omsorgsbygg, Linn Skorge fra Sykehjemsetaten og Lars Sundberg fra Bymiljøetaten utnyttet taletiden sin til å servere UKE litt «røff kjærlighet».

Trenger en innovasjonspartner
Digitalutviklingsdirektør Lars Sundberg fra Bymiljøetaten understreket behovet for en forutsigbar driftspartner som kunne støtte i innovasjonsprosesser. Innovasjon må gjøres lokalt, med sentral støtte til kvalitetssikring og skalering.

– Enig! Prosessene må være hurtige, med åpne kanaler og mer samarbeid. Dette gjelder også for testing i forbindelse med releaser. Virksomhetene kjenner brukerbehovene, enten det er interne eller innbyggerrettede tjenester. Da må man åpne for desentral testing, ikke sitte oppe på Helsfyr og teste i skjul, sa Skorge.

Kompass fikk også sin dose med kjeft fra panelet, som riktignok berømmet UKEs regime av innføringskurs og opplæringsvideoer.

– Det skal også sies at mye har blitt bedre etter omorganiseringen. Jeg setter pris på initiativet for en mer aktiv virksomhetsdialog. Og når dialogen er god, kan drift og tjenesteleveranser bli riktig gode, sa Sundberg.

Se også:
Tjenester i sentrum (6.6.2018)
Sammen for systemdriften (29.1.2018)
Driftsavtalen er inngått (20.12.2017)
Forhandlingens time er kommet (5.9.2017)
Rapport fra dNA-tilbudskonferansen (8.3.2017)
En mer relevant driftsmodell (13.2.2017)
dNA – det begynner å ligne et liv (28.11.2016)
Heftig markedsmøte om IKT-drift (15.9.2016)