Fravær og nærvær – lær av de som lykkes

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som arbeider med IA og sykefravær kan nå finne oppdatert sykefraværsstatistikk sortert på virksomhet eller fagområde.

Det er UKE i samarbeid med Byrådsavdeling for finans (FIN) som har hentet tallene og gjort uttrekkene som nå er publisert på UKEs intranettsider.

– Selve dataene er offentlig tilgjengelig, og rapporteres kvartalsvis til rådhuset som en del av arbeidsgiveransvaret. SSB og NAV formidler tallene sortert på sektor og geografi, men inntil nå har ledere i Oslo kommune ikke hatt tilgang til våre egne tall på tvers av virksomheter og fagområder Dette er et stort fremskritt for en mer faktabasert tilnærming og innsats i nærværsarbeidet i kommunen, sier avdelingsdirektør i HR-konsern, Birgit Aakre.

aakre_bettum_sykefraver_846
HARDE FAKTA. Birgit Aakre og Morten Bettum i UKE presenterer sykefraværstall fra alle virksomheter.

Tar innspill
Statistikken kan leses og sorteres på ulikt vis, og er foreløpig ordnet etter virksomhet, virksomhetstype og alder, så vel som fagområdene barnehager, hjemmebaserte tjenester, NAV, barnevern og boliger.

– Utvalget er basert på behovene vi har fått signalisert fra organisasjonen, i tillegg til faglige prinsipper for personvern og KS’ anbefalinger. Men det er viktig for oss å understreke at vi gjerne tar innspill på andre oppsett og utvalg, sier Morten Bettum i HR-, økonomisystem og konsernoppgaver i UKE.

Stimulere til samarbeid
P.t. er det lagt en begrensning i HR-systemet som gjør at presentasjon av sykefraværstall på tvers av virksomheter ikke er mulig. Derfor publiseres statistikken nå via HR-portalen.

– Det er delvis praktiske hensyn som gjør at vi ikke har gjort dette tidligere, for etterspørselen fra organisasjonen har vært tydelig og konstant. Mer åpenhet og transparens kan stimulere til økt deling av kunnskap og erfaringsutveksling rundt virkemidler i sykefraværsarbeidet, på tvers av virksomheter og fagområder. Med disse tallene kan man lese effekten av egne og andres tiltak og gjøre målrettede justeringer underveis, sier Aakre.

Vurderer øvrig statistikk
De to forteller at også andre tall kan være aktuelle å dele på denne måten.

– Både turnover, deltidsgrad og overtidsnivå kan være spennende å se nærmere på for å stimulere til samarbeid og bestepraksis. Vi skal imidlertid først være sikre på formålet, datakvalitet og etterspørsel, derfor tar vi ett skritt av gangen, sier Aakre.

Faktabasert innsats
Seksjonssjef Per Steinar Aasebø i FIN Personalledelse er tilfreds med å tilby et verktøy for faktabasert analyse og samarbeid mellom kommunens virksomheter.

– Det er så mange som jobber bra med sykefraværsoppfølgingen, poenget med å dele disse tallene er at vi kan lære av hverandre og lese utviklingen i sammenheng med tiltak som gjøres. I en videre forstand er synliggjøring og åpenhet et poeng i seg selv, så jeg gleder meg til å høre responsen fra organisasjonen, sier Aasebø.

Analysetall og statistikk på sykefravær