Forvent leveringstid på nye PC-er

Oslo kommune kunngjør snart ny samkjøpsavtale på PC-er, skjermer og nettbrett. – Folk vil gjerne ha slikt så fort som mulig, men for korte frister gir oss altfor dårlige tilbud fra leverandørene, sier innkjøpsrådgiver Ebbe Abildgaard Sørensen i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Kjøp av PC-er, skjermer og nettbrett er blant produktområdene som i Oslo kommune gjøres via samkjøpsavtaler. Dette er gjensidig forpliktende rammeavtaler inngått med én eller flere leverandører av produkter og tjenester som benyttes av kommunens virksomheter.

Store forventninger
At samkjøpsavtalene er gjensidig forpliktende betyr at alle Oslo kommunes virksomheter er forpliktet til å benytte dem når de for eksempel skal kjøpe en ny PC.

– PC-avtalen er blant samkjøpsavtalene vi har størst omsetning på. Alle trenger en arbeidsstasjon og apparatene har nødvendigvis begrenset levetid. Dermed er det også blant avtalene det er størst interesse rundt, sier innkjøpsrådgiver Ebbe Abildgaard Sørensen i UKE Konserninnkjøp.

ebbe_abildgaard_pc_786_article
TIDEN DET TAR. Levering av en bedrifts-PC er noe annet enn for privatmarkedet. Derfor må vi smøre oss med en viss tålmodighet når vi trenger ny jobb-PC, sier avtaleansvarlig Ebbe Abildgaard Sørensen i UKE.

20 virkedagers standardlevering
Sørensen har forvalteransvar for den nye samkjøpsavtalen for bærbare og stasjonære PC-er, tynnklienter, skjermer, nettbrett, hybrid PC-er og Apple-operativsystemer, som forventes å være klar før sommeren. Selv om han av naturlige årsaker ikke kan si noe om pris, er én ting allerede klart: Standard leveringstid vil kravsettes til 20 virkedager.

– Når man trenger en PC, er det ofte slik at man helst skulle hatt den i går, og for utvalgte modeller vil det fortsatt være mulig å legge inn hastebestillinger. Men selv med disse vil leveringstiden være opptil 10 virkedager, sier Sørensen.

– Hvorfor kan de ikke leveres på dagen?

– Standarden for PC-er til bedriftsmarkedet er at de produseres på bestilling; det holdes ikke lagre på samme måte som for privatmarkedet. Kortere leveringsfrist ville ha økt leverandørenes risiko, noe som hadde ført til høyere pris og ikke minst færre anbud – og det er aldri bra.

Egne lagre?
– Hva er løsningen for virksomheter som vet av erfaring at de kommer til å trenge maskinvare på dagen?

– Hver enkelt virksomhet vurderer best hvordan man skal forholde seg til en gitt leveringstid. Mange har allerede etablert lokale depoter eller byttelagre, til bruk når PC-er blir ødelagt og utlån ved tjenestereiser. Så kan virksomheter som ønsker å samarbeide om felleslagre for å spre risikoen eventuelt vurdere dette, sier Sørensen.

Hva mener du?
Bruk kommentarfeltet til å si din mening om dagens PC-avtale og fortelle om dine forventninger til den neste.