Forsterker lønns- og regnskapstjenesten

Torill Ovlien trådte ved årsskiftet inn i ny rolle som strategisk rådgiver for lønn og regnskap. UKE styrker dermed utviklingen av tjenesteområdene og evnen til å drive disse fremover.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

– Den nye rollen er tredelt. I tillegg til å være rådgiver for den strategiske utviklingen av området i UKE, innebærer den også faglig salgsstøtte overfor virksomhetene. Torill vil blant annet fungere som et bindeledd mellom lønns- og regnskapstjenestene og salgs- og tjenesteutviklingsmiljøene her i UKE, sier Jon Øgar. Han overtar midlertidig stillingen som seksjonsleder for Leveranse lønns- og regnskapstjenester (LRT).

VAKTSKIFTE. Jon Øgar trer midlertidig inn som seksjonsleder i LRT når Torill Ovlien går inn i ny rolle som strategisk rådgiver for lønns- og regnskapstjenesten.

En ny lønns- og regnskapstjeneste
Endringen innebærer en oppgradering av hvordan kundeforholdet blir ivaretatt på lønns- og regnskapstjenesten. I den nye rollen ligger det også viktige oppgaver knyttet til oppdrag fra Byrådsavdeling for finans, og operasjonalisering av strategien for HR- og økonomiområdet i Oslo kommune.

– Dialogen med kundene våre har fortalt oss at vi trenger å bli bedre i kommunikasjonen, særlig når det gjelder det som er fagrelatert. I tillegg får vi signaler om at vi må forberede oss på økt sentralisering. Dette må vi være i stand til å håndtere, sier Øgar.

Automatisering gir økt kvalitet
Oppgavene til den nye rådgiverstillingen lå tidligere hos seksjonsleder, men løftes nå ut til en egen rolle. Det legges derved ny og forsterket energi inn i arbeidet med å utvikle kvaliteten på tjenestene.

– Vi vil at kundene skal oppleve at tjenesten avhjelper dem i hverdagen. Da må vi jobbe med tjenestereisen for å effektivisere og eventuelt digitalisere prosessene på riktig sted. Fakturabehandling er et godt eksempel på en prosess hvor kunstig intelligens og RPA vil kunne redusere antall kontrollpunkter, og dermed øke tjenestekvalitet og redusere kostnad, sier Ovlien.

Ny leder i vikariat
Jon Øgar, til daglig direktør for porteføljestyring i UKE, trer altså midlertidig inn som seksjonsleder i LRT. Stillingen utlyses i mars, og avdelingsdirektør Henriette Solberg sier hun regner med å ha en ny seksjonsleder på plass senest i løpet av sommerferien.