Forbedre, dag for dag

UKE fornyer tilbudet om Lean-opplæring og utvider med egne oppfølgingsmoduler.
– Dette er for å kunne bistå de virksomhetene som trenger hjelp for å komme skikkelig i gang med det praktiske arbeidet, sier avdelingsdirektør Jon Øgar i Senter for service og tjenestesalg.

UKEs Lean-kurs har allerede fått omtale i denne kanalen, og vi har stiftet bekjentskap med
bydelsdirektør Jan Olsen Nytveit i Vestre Aker, som har bestilt prosesstavler til alle tjenestestedene.

jon_ogar_lean_721x481
JOBBER EFFEKTIVT. – Mitt favoritt-eksempel på smartere jobbing er når du er på kafé og servitørene svinser rundt og rydder bordene. Og så er det en av dem som finner ut at man kan bruke en tralle. Dét er Lean, sier avdelingsdirektør Jon Øgar i UKE.

Bygge videre
Mange vet med andre ord hva Lean er: Fokus på arbeidsprosesser, fjerning av ventetider, smartere måter å gjøre ting på, alt for å eliminere ressursbruk som ikke gir verdi til de tjenestene vi gir innbyggerne.

– Flere virksomheter i kommunen har benyttet Lean med stor suksess. Her i UKE har for eksempel Fakturasentralen jobbet veldig effektivt med prosessforbedring. Og det er mange sertifiserte Lean-navigatører i kommunen for øvrig. Men vi skal bli enda bedre, sier Øgar.

Opsjon på ytterligere bistand
Høstens kurs er allerede i gang, men det spesielle med det nye tilbudet er konsulentbistanden man kan kjøpe i tillegg. Den kan kjøpes enten som et standardisert ukeverk for å komme i gang, eller tilpasset bistand for ytterligere Lean-satsning i virksomheten.

– Vi har laget tilbudet slik at virksomhetene kan velge Lean-bistand etter behov, men uten å måtte gjøre egne anskaffelser for dette. Vi mener at dette både gjør tilbudet bedre, mer tilgjengelig og kostnaden mer forutsigbar, sier Øgar.

ingeborg_janne_leantavle_844
«HAR DET KUNDEVERDI?» Ingeborg Alm og Janne Kittelsen i Fakturasentralen har endret på turnuser og rutiner som følge av Lean-arbeidet. – Penger og tid spart, høyere trivsel og bedre kvalitet, sier de om resultatet.

Gjenbruk av kompetanse
Noe annet som er nytt nå, er at allerede sertifiserte Lean-navigatører inviteres til å bidra i kursene som medinstruktører.

– Hensikten med dette er å løfte kompetansen ytterligere hos dem som er spesielt engasjert. På sikt ønsker vi at de skal spille en mer aktiv rolle i utvikling av kommunens kompetansemiljø innenfor Lean, sier avdelingsdirektøren.

Avrop snarere enn ny bestilling
– Dette med konsulentoppfølgingen, er det lagt til fordi kurstilbudet er litt tynt?

– Nei, det er det ikke. Men erfaring tilsier at ikke alle synes det er så lett å omgjøre det man lærer på kurs til praktisk arbeid «hjemme». Det er grunnen til at vi tilbyr bistand i etterkant. Dette vil imidlertid være ulikt fra virksomhet til virksomhet, og eventuell bistand må derfor bestilles av virksomheten. Når det er sagt, må jeg si jeg ser frem til tilbakemeldingene på det tilbudet. Ikke minst er vi spent på å høre om hvilke effekter som oppnås i kjølvannet av Lean-opplæringen, sier Øgar.

Trykk her for å lese mer om tilbudet på Lean-opplæring (intranett).