Følger dialogsporet

Kommunens nye PC-avtale er nå til veiledende kunngjøring med siste innspillsmulighet for leverandørene. – Tanken er å få en bedre konkurranse og dermed en bedre avtale, sier innkjøpsrådgiver Ebbe Abildgaard Sørensen i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Mange i kommunen følger spent med på hva slags løsning som skal erstatte den nåværende PC-avtalen. Etter planen skal det inngås to rammeavtaler med inntil to leverandører.

Det vil si at det vil inngås én avtale for bærbare og stasjonære PC-er, tynnklienter og skjermer, og én for nettbrett, hybrid PC-er og Apple-operativsystemer. Selve konkurransen, som gjennomføres i samarbeid med Lørenskog kommune, utlyses i første halvdel av april.

ebbe_kjetil_veilkunngjoring_843
RÅDSPØR LEVERANDØRENE. Ebbe Abildgaard Sørensen og Kjetil Østgård innfører veiledende kunngjøring ved store anskaffelser.

Kommunikasjon er tingen
Men først er altså kommunens kravspesifikasjoner ute til høring i leverandørmarkedet. Slik gjennomføring av veiledende kunngjøring av et (nesten) ferdig konkurransegrunnlag er relativt nytt her til lands.

– Vår holdning er at det er fornuftig med så tett markedsdialog som mulig. Én ting er at det nok kan dempe klagelysten noe når man faktisk er blitt spurt om kommentarer hele veien gjennom planleggingsfasen. I tillegg mener vi det er god forretning å gjøre alt vi kan for å få en god utlysning, sier innkjøpsrådgiver Ebbe Abildgaard Sørensen i UKE.

Unngå unødig avvisning
– Det tar mer tid?

– Det er 14 dager ekstra. Dette er en stor avtale, vi har utførlige pris- og produktkrav, det er svært viktig at vi aktiviserer markedet og kvalitetssjekker vår egen innsats. Som eksempel kan du forestille deg at vi anfører 20 cm. maksbredde for PC-er. En leverandør med en modell som er 20,5 må avvises i slike tilfeller, men får nå mulighet til å gi beskjed på forhånd, sier Sørensen.

Mer av dette
– Ser vi for oss å gjennomføre flere konkurranser med veiledende kunngjøring?

– Ja, på større anskaffelser og samkjøpsavtaler. Dette er første gang for oss, og vi er spent på hvilke tilbakemeldinger vi får. Selv med erfarne folk, gode referansegrupper og flere markedsundersøkelser er det mulig å ha blindflekker, sier avdelingssjef Kjetil Østgård i Anskaffelser og samkjøp.

Se også:
Forvent leveringstid på nye PC-er (18.1.2016)
Lytt til leverandøren (29.9.2015)
Difi-seminar: Konkurransegrunnlag på høring

En tanke om “Følger dialogsporet

Det er stengt for kommentarer.