Flere til å rekruttere

Birgit Aakre har ansatt Knut Håland som rekrutteringskonsulent i Konserntjenester organisasjon og ledelse. – Bistandsbehovet i kommunens virksomheter er stort, fastslår de to.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Over 70 stillinger i Oslo kommune er fylt i løpet av 2017 ved hjelp av sertifiserte rekrutteringskonsulenter fra UKE. Astri Skar og Kristine Dyrdal har så langt utgjort teamet som har rykket ut på nes og knauser og bistått forventningsfulle ledere med rekruttering i det såkalte mellomsjiktet i kommunen.

Rettferdig rekruttering
Seksjon for organisasjon og ledelse i BLK har hovedansvaret for topplederrekruttering, mens UKE bistår virksomhetene ved rekruttering av ledere på andre nivåer og til fagstillinger.

– Dette er en viktig del av oppdraget vårt. Oslo kommune bør ha en rekrutteringspraksis som er kompetansebasert, ryddig og ikke minst rettferdig. Vi har stor etterspørsel etter bistand, og derfor er vi veldig fornøyd med å ha forsterket teamet vårt, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre i Konserntjenester organisasjon og ledelse.


HÅNDVERKSBISTAND. Birgit Aakre og Knut Håland tilbyr konsulenthjelp når du skal rekruttere.

«Riktig første gang»
Forsterkningen, Knut Håland, har solid erfaring innen fagområdet, både fra Oslo kommune og utenfor. Han har vært personalsjef i Oslo havn, hatt tilsvarende stilling i Plan- og bygningsetaten, men de siste 14 årene har han jobbet med rekrutteringsrådgivning som konsulent.

– Jeg er imponert over arbeidet og den faglige profilen her i UKE. Vi har bidratt til å profesjonalisere og heve rekrutteringsprosessene i kommunen, noe som er viktig for kommunens samlede kompetanse, altså rett person på rett sted, men også for omdømme, ressursbruk og personalhåndtering, sier Håland.

– Et håndverk
Bruken av testverktøy i rekrutteringsprosesser får tommel opp og ivrig stemmeleie hos den nygamle kommunemedarbeideren, samtidig som han advarer mot tanken om at magefølelse + IT = god rekruttering.

– Dette er en typisk øvelse man må gjøre ofte og lenge for å bli god nok. En leder rekrutterer kanskje noen få ganger i året, da trenger man bistand for å sikre et godt beslutningsgrunnlag og en vellykket prosess. Rekruttering er ikke noe hokuspokus, men det er et håndverk, sier Håland.

Betryggende internbistand
Hans første oppdragsgiver er etatsdirektør Lene Mürer i Gravferdsetaten. Der i gården har to avdelingssjefer gått av med pensjon, og spennende stillinger for både HR og drift av gravplasser skal fylles raskt.

– Det er veldig sentrale stillinger, og vi trenger bistand i rekrutteringen. Da er det godt å vite at vi har tilgang på profesjonell intern fagkompetanse. Vi er godt i gang, og stillingene utlyses ganske snart. Jeg er svært fornøyd med hjelpen vi har fått fra Knut, sier Mürer.

Skal du ansette? Kontakt UKE før du eventuelt sammenligner med eksterne aktører

Se også:
– Tester er ikke nok (18.6.2017)
Lytt til erfarne fagfolk (13.2.2017)
Lær deg rekruttering (15.3.2016)