Fikset renovatørlønn på rekordtid

De gjorde «bare» jobben sin. Dermed fikk 170 nye kommunemedarbeidere lønn på konto to dager etter byrådets pressekonferanse forrige søndag.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Vi er flere som har hatt et ekstra spesielt siste halvår. Oslos innbyggere, så vel som det sittende (og forrige) byråd, kommunen som innkjøper og alle som er opptatt av HMS og offentlig forvaltning har alle kjørt seg skikkelig som følge av den såkalte Veireno-saken.

Aller verst har det nok vært for renholderne selv, før Oslo kommune på pressekonferanse 19. februar kunne berette at den selv over både ruter, biler, nøkkelknipper og altså medarbeidere fra det ulykksalige renovasjonsanbudet. Det hele fremstår som et imponerende stykke forvaltning, en knipetangmanøver der en tilsynelatende håpløs situasjon i løpet av noen hektiske bakromssamtaler avløses av en ny hverdag.


KOMMUNEN PÅ SITT BESTE. Anett Reinholtsen, Turid Jacobsen, Karin Seierstad (foran), Kristin Lehne, Tone Sibilrud Rakvåg, Solvår Møllerstuen og Jeanette Henriksen (bak) er blant gjengen som bedrev aktiv oppgaveløsing da byrådet på et blunk bestemte seg for å overta renovasjonsoppdraget for byens husstander. – Det er en styrke i å være mange, sier Reinholtsen.

Hemmelige samtaler
Men én ting er å utpønske en smart løsning. Noen skal jo også gjennomføre den i praksis.

– Jeg fikk en telefon fra HR-direktør Beate Eriksen i Renovasjonsetaten fredag ettermiddag. Hun spurte om vi kunne hjelpe dem med en akutt situasjon, hvor altså kommunen skulle signere en virksomhetsoverdragelse dagen etter, med pressekonferanse på søndag, forteller avdelingsjef Torill Ovlien i Lønn- og regnskapstjenester.

Alle mann på dekk
Da telefonen kom satt Ovlien i forliksrådsstyremøte i hjemkommunen, en forsamling hun umiddelbart fant det nødvendig å forlate. Hun kontaktet nøkkelpersonene Kristin Lehne og Anett Reinholtsen i avdelingen hun leder.

– På det tidspunktet var det hele ennå fullstendig konfidensielt. Vi kunne ikke drøfte situasjonen med noen andre, men ble i hvert fall enige om at vi skulle gjøre vårt beste for kollegaene våre i REN. Det føltes spennende å få være en del av løsningen på denne saken, forteller teamleder Kristin Lehne.

– Jeg ble fort grepet av en ekstra stor faglig stolthet. Det var mange ukjente faktorer, og vi kjente jo ikke detaljene rundt avtalen. Men det var absolutt ikke vanskelig å leve seg inn i bekymringene til personene dette først og fremst gjaldt. Så vi fikk litt kick av å tenke at dette skulle vi jammen få til, sier fagansvarlig Anett Reinholtsen.

Fagmiljøene hekter seg på
I løpet av helgen var det heftig korrespondanse mellom rådhuset, Renovasjonsetaten og fagavdelingene i UKE. Dette var midt i den vanlige lønnskjøringen, hvor systemene låses for å unngå feil. UKE kjører vanligvis heller ikke lønn for Renovasjonsetaten, det var inngangen til vinterferien, og ennå visste ingen om alle de nye medarbeiderne hadde korrekt ID- og skatteregistrering.

– Etter at jeg på lørdag fikk beskjed om at avtalen var signert, kontaktet jeg Kari Hove i HR- og økonomiforvaltning, med spørsmål om bistand til det systemtekniske. Og jeg synes responsen derfra er verdt en ekstra bemerkning. For den kom umiddelbart: Hva dere enn trenger. Og det fikk vi virkelig også, sier Ovlien.

I løpet av søndagen arbeidet Hove og Ovlien med å klargjøre det praktiske og skaffe til veie de nødvendige tilganger. De to benyttet seg også av kompetanse fra Konsernregnskapstjenester, som utviste samme uforbeholdne engasjement.

Fjern/nærarbeid
Klokken 8 mandag morgen var Lehne og Reinholtsen på plass i Renovasjonsetatens lokaler på Haraldrud for å legge inn lønns- og personaldata for 170 nye medarbeidere, med utbetaling til neste dag. Tipset om at Veireno ville slå seg konkurs og dermed ikke kunne utbetale lønn hadde tilflytt byrådet mindre enn en uke tidligere. Nå var lønnsmidlene på vei, i henhold til en avtale inngått to dager før.

– Mens jeg var hos REN, tok kollega Tom Johnsen uten videre over ansvaret for mine kontroller, slik at vi unngikk å komme på etterskudd med den daglige driften, forteller Reinholtsen.

– Jeg må også nevne synet som møtte oss da vi kom tilbake fra Haraldrud. Dette var helt på slutten av arbeidsdagen. Da sto kollegaene våre klare med spørsmål om det var noe annet de kunne hjelpe oss med. Det var ganske stilig, sier Lehne.

Kommunens nye medarbeidere kunne dermed ta vinterferie, med opptjent januar- og februarlønn trygt på plass. UKE har avtale om å gjøre ferdig også marslønn for Oslos nye renholdere, for deretter diskutere eventuell videre samarbeid med Renovasjonsetaten.