Feil i kompetansemodulen rettet

Nå kan endelig leder og HR-ansvarlig se alle medarbeidere og deres kompetanse.

HR-ansvarlig (SWHRFUNKDOS) har tilgang til alle medarbeiderne i virksomheten:

hr-systemet_minemedarbeidere_633

HR-direktør/personalsjef (SWHRFUNKDOS, SWNLEDER) har tilgang til alle medarbeiderne i virksomheten ved å velge «Vis alle»:

hr-systemet_visminemedarbeidere_673

Leder (SWNLEDER) har tilgang til alle medarbeidere hun er direkte leder for i «Mine medarbeidere» og i rapportene.

Leder/mellomleder (avdelingssjefer o.l), (SWNLEDER, SWVIRKLED) har tilgang til alle medarbeidere hun er direkte leder for i «Mine medarbeidere». I tillegg tilgang til alle medarbeiderne under sitt ansvarsområde i rapporter og ved kompetansesøk.

Virksomhetsleder (SWNLEDER, SWVIRKLED) har tilgang til alle medarbeidere hun er direkte leder for i «Mine medarbeidere» . I tillegg tilgang til alle virksomhetens medarbeiderne i rapporter og ved kompetansesøk.