Fagdag for ledere, forhåndsvarsel

UKE vil invitere til fagdag om tillitsbasert styring og ledelse i kulturhuset Sentralen 18.1.2018 etter samme konsept som tidligere i år. Dagen arrangeres i samarbeid med Byrådslederens kontor. Henning Bang inspirerer til utvikling av effektive ledergrupper på flere nivå.

Målgruppe er ledere på alle nivå.

Effektive ledergrupper – hvorfor og hvordan? v/ førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt, UiO

Det blir forelesning fra 9 til 11

Etter en enkel lunsj blir det workshop fra 12 til 14. Det er en fordel om hele ledergrupper melder seg på

  • Hvorfor har vi ledergrupper?
  • Hvilken merverdi gir din ledergruppes innsats for innbyggere, virksomheten og den enkelte leder?
  • Hvordan forbereder vi nye ledere til å delta i ledergruppa?
  • Hva kjennetegne effektive ledergrupper?
  • Hva er ledergruppas formål og oppdrag?
  • Hva kjennetegner en god møteleder
  • Hvilke saker egner seg for behandling i ledergruppa, hvilke egner seg ikke?
  • Hvordan skape effektive ledermøter?
  • Hva er formålet til ledergruppa deres?

Vi har plass til 300 – her gjelder prinsippet om førstemann til mølla..

Meld deg på her

Les mer om Ledergruppeutvikling

Mer info i HR-nyhetsbrev i desember.