Etikk på agendaen

Er du ansatt i Oslo kommune har du også signert på at du har lest og forstått kommunens etiske regelverk. Så hvordan lyder punkt sju – og hvor ofte øver du selv på etisk refleksjon?

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo kommunes etiske regler, inkludert det etiske navigasjonshjulet, historieverksted og dilemmaverksted

UKE har fått i oppdrag av Byrådslederens kontor å gjøre en faglig vurdering av Oslo kommunes forhold til etikk, og komme med forslag til nye aktiviteter, virkemidler og verktøy til videreutvikling av etikkarbeidet i virksomhetene.

Spør hele kommunen
Seksjonsleder Espen Kristiansen i UKE Beste praksis sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til alle HR-sjefer i kommunen for å danne seg et kvalifisert bilde av hvordan det jobbes med etikk og eventuelt nye behov fremover..

– Det vi vet om etikk på arbeidsplasser er at det er litt som med beredskap. Det må øves på og praktiseres  hvis det skal føre til læring og endring. Som med beredskap er det også slik at vi ikke uten videre kan regne med at alle vet hvordan de skal handle hvis de kommer i en utsatt situasjon. Derfor tilbyr UKE bistand og tilbud som digitale hjelpemidler og konsulenttjenester på bestilling, sier Kristiansen.

Verktøyene finnes
Fremst blant de digitale verktøyene er det etiske navigasjonshjulet som benytter med filosofene Einar Øverenget og Øyvind Kvalnes sitt navigasjonshjul som utgangspunkt. Hjulet er en interaktiv øvelse som lar oss øve, i fellesskap eller hver for oss, på ulike praktiske og konkrete dilemmaer og problemstillinger i lys av etikk, jus, identitet, økonomi, omdømme og moral.

– Mange av oss har nok lett for å redusere etikk til et spørsmål om å gjøre rett, eller hvert fall ikke gjøre urett. Men i en hektisk arbeidssituasjon hvor vi gjerne handler på vegne av oss selv, så vel som et større helhet; kollegaer, sjefen, avdelingen eller kommunen, måles ulike hensyn alltid opp mot hverandre. Ikke minst i et jobbklima hvor vi oppfordres til å «feile igjen og feile bedre», sier Kristiansen.

Ta ansvar for omdømmet
Å øve på etisk refleksjon handler altså ikke om å bli feilfri, men om å heve den etiske kompetansen og ikke minst kunne bistå andre i å ta riktige valg. Ansatte i Oslo kommune har et selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler, men de fleste situasjoner møter vi som del av et kollektiv.

– Etisk refleksjon handler også om godt leder- og medarbeiderskap. Derfor er det viktig at vi gjør deler av øvelses- og refleksjonsarbeidet i fellesskap, sier Kristiansen.

Det etiske navigasjonshjulet ble oppdatert med tre  nye case høsten 2018. Før sommeren skal Kristiansen ha levert innstilling til ytterligere case til samme digitale verktøy.

– Etikk i arbeidslivet er utfordrende, men også spennende, fordi vi er nødt til å ta eierskap til noe større enn oss selv. Oslo kommune skal representere en etisk standard. I en viss forstand er kommunen ikke mer etisk enn det hver og en av oss, og naboen i kontorlokalet, klarer å være. Vi bærer alle på et betydelig ansvar, sier Kristiansen.