Et stort skritt for klimamålene

Velferdsetaten gjorde nylig anskaffelse av nye transporttjenester til kommunens TT-brukere. – Smarte krav og godt håndverk gjorde at man endte opp med en tjeneste som gir merkbare utslippsreduksjoner, sier klimarådgiver Geir Rossebø i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Forskriftsbestemmelsen om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser slår fast at miljø skal vektes minst 30 prosent der dette brukes som tildelingskriterium i offentlige anskaffelser.

Dette er i henhold til Oslo kommunes høringssvar. Bestemmelsen skal gi et signal til leverandørene om at miljøkrav er viktig, men for øvrig er det opp til oppdragsgiverne å selv vurdere hvilke virkemidler i utlysingen som gir best miljø- og klimaeffekt.


TIPP TOPP. Klimarådgiver Geir Rossebø i UKE lar seg begeistre av kontraktskravene i Velferdsetatens TT-anskaffelse.

Kjører mange mil
Nettopp dette er det Velferdsetaten har gjort i sin nye anbudskonkurranse. TT-tjenesten (tilrettelagt transport) er et tilbud for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke kollektivtransport eller eget kjøretøy. I Oslo er det Velferdsetaten som administrerer TT-tjenesten.

– Vår målsetning at TT-tjenesten skal gjennomføres så miljøvennlig som mulig. Vi har et stort transportbehov, og trenger tilnærmet alle av Oslos nesten 2000 drosjer for å sikre en god konkurranse og et godt tilbud for brukerne, skriver TT-seksjonssjef Helena Semb i Velferdsetaten.

Ikke langt til nullutslipp
Hun mener det er realistisk at alle drosjer som kjører på etatens kontrakter kjører på nullutslippsteknologi i løpet av få år.

– Drosjenæringen er innforstått med at nullutslipp er fremtiden, og at de må gjøre miljørettede investeringer i bilparken fremover hvis de skal være konkurransedyktige på kontraktkjøring, sier Semb.

Avgjorde på klima
Årets anbudskonkurranse omfattet tre ulike transportoppdrag på til sammen 280 000 turer i året: Samkjørt drosje, direktebestilt drosje og spesialbiltransport. De tilbudene som hadde best løsning på miljø, viste seg å være utslagsgivende for hvem som vant anbudet i alle tre oppdragene.

– I ett av oppdragene fikk vi tilbud om 79 hybridbiler og 1 el-bil. I det minste oppdraget bestående av 60 drosjer, fikk vi tilbud om 20 hydrogenbiler og 1 el-bil. I rullestoltransporten fikk vi tilbud om 57 vogner med biogass og 6 elektriske vogner, det vil si 100 prosent fossilfritt, sier Semb.

Veien til måloppnåelse
Klimarådgiver Geir Rossebø i UKE er imponert over kontraktarbeidet som er blitt gjort med transportanskaffelsen.

– For direktebestilt drosje-tjenesten ser det ut som om den effektive utslippsreduksjonen er opptil 35 prosent, noe som er svært bra. For spesialbil-oppdraget er effekten enda bedre; opptil 86 prosent utslippsreduksjon. Denne måten å stille leverandørkrav på er veien til oppnåelse av kommunens klimamål, konkluderer Rossebø.