ESPD-kurs for innkjøpere

30.1 arrangerer UKE i samarbeid med Difi formiddagskurs i bruk av ESPD, det europeiske egenerklæringsskjemaet som nå er obligatorisk ved visse anskaffelser.

Kurset finner sted på KS Agenda i Haakon VIIs gate mandag 30. januar kl. 8.30–11. Prisen er 500,- målgruppe er innkjøpere i alle kommunens virksomheter. Kurset vil ha form som en workshop, hvor deltakerne samarbeider for å finne de beste løsningene til sitt behov.

Påmelding

Digitalt skjema
ESPD er et digitalt egenerklæringsskjema som følger av endringene i anskaffelsesregelverket fra 1.1.2017. Det utfylte skjemaet er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

Rekkefølgen for utfylling er at oppdragsgiver legger inn kravene, leverandøren fyller ut skjemaet med utgangspunkt i disse, og legger det ved tilbudet eller forespørselen om å delta i konkurranse.

Alt nytt må læres
Kurset tilbys ettersom dette er en ny rutine og ikke alle medarbeidere er fullt fortrolige med de praktiske forholdene rundt utfylling, hvilke følger det nye skjemaet får for utfylling av konkurransegrunnlag, kunngjøring i Doffin etc.

I utgangspunktet trenger du et digitalt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) for å kunne lage og motta ESPD elektronisk. For oppdragsgivere som ikke har KGV må den europeiske ESPD-tjenesten benyttes.

Veileder for bruk av ESPD-egenerklæringsskjema (intranett)

Kurspåmelding KS Agenda 30. januar