EØS-terskelverdiene justeres opp

EØS-terskelverdiene for bygge- og anleggskontrakter og vare- og tjenestekjøp er endret. Nasjonal terskelverdi er uendret.

10. februar justerte Nærings- og fiskeridepartementet EØS-terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser.

De viktigste endringene for oss i Oslo kommune er at terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres opp til 44 millioner, mens terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for andre enn statlige myndigheter i klassisk sektor justeres opp til 1,75 millioner.

Terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for sentrale statlige myndigheter justeres opp til 1,1 millioner. I forsyningssektorene økes den til 3,5 millioner.

Den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner er uendret.

Kommunens kontraktsformularer, konkurransegrunnlag og annet støttemateriell er endret for å gjenspeile de nye verdiene.

I tråd med EØS- og WTO-avtalen justeres EØS-terskelverdiene hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene.

regjeringens nettsider kan du lese mer om terskelverdier.