Skal verdsette fagkompetanse og gode lærlingeordninger

I flere år har virksomhetene i Oslo kommune gitt beskjed om at de ønsker seg samkjøpsavtale for blikkenslager, elektriker, rørlegger, maler og snekker. Nå starter arbeidet med å få det på plass.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det vil si, først skal behovet bekreftes og kartlegges. Hvilke tjenesteområder er de viktigste, og hvor er behovet størst? Kanskje noen virksomheter allerede har egne rammeavtaler de slett ikke ønsker å gi slipp på, eller har sterke meninger for hvordan et nytt rammeverk bør se ut for å fungere best mulig.

– Vi sendte nylig ut et brev til alle virksomheter med spørsmål om hvilke avtaler som eksisterer per i dag. Å få til dekkende og effektive samkjøpsavtaler for håndverkstjenester er relativt krevende, noe som delvis forklarer hvorfor vi ikke har fått dette på plass til nå. Derfor er det viktig at vi starter arbeidet med god informasjon fra alle virksomheter, sier avdelingssjef Kjetil Østgård i Anskaffelser og samkjøp.

kjetil_handv_artikkel_web2
FELLES KRAV. – En stor fordel med å få på plass samkjøpsavtaler for håndverkstjenester, er at kommunen vil kunne følge opp samfunnsansvar og faglige krav på en mer enhetlig måte, sier avdelingssjef Kjetil Østgård i Anskaffelser og samkjøp.

Del av samfunnsansvaret
– Hvorfor er det så viktig å få på plass felles rammeavtaler for kjøp av håndverkstjenester?

– To hovedgrunner: Det er etterspurt av virksomhetene og det er økonomisk effektivt. For mange kan det være vanskelig å orientere seg i leverandørmarkedet for håndverkstjenester, samtidig som dette er noe de fleste trenger. I tillegg har det å gjøre med kommunen som en forutsigbar og samfunnsansvarlig aktør, sier Østgård.

Viktig verktøy
De politiske signalene er nemlig krystallklare: Oslo kommune skal være i front av arbeidet for å bekjempe arbeidslivkriminalitet, sosial dumping, uryddige forhold og aktører som «kutter hjørner».

– Én side av dette er den negative, altså kontroll- og sanksjonsregimer, og det skal vi ha på plass. Vel så viktig for å lykkes i å tilrettelegge for et sunt leverandørmarked, er å samarbeide og ha dialog med de seriøse aktørene. At kommunen bruker innkjøpermakten til å verdsette fagkompetanse og gode lærlingeordninger, for eksempel. Som offentlig aktør skal vi legge til rette for at bedriftene tar riktige valg, sier Østgård.

Utlysning i høst?
Om Konsernanskaffelser har store forventninger til leverandørdialogen, innrømmer Østgård at man foreløpig er i startgropa med hensyn til det nye avtaleverket.

– Som sagt driver vi ennå og avdekker behovet hos våre egne, så tar vi sikte på å utlyse konkurranser i løpet av tredje kvartal 2015. Oppdatert oversikt over samkjøpsavtaler under forberedelse finner man på intranettsidene våre, avslutter Østgård.

Har du meninger om samkjøp eller de planlagte håndverksavtalene som du ønsker å dele med alle lesere? Bruk kommentarfeltet og si hva du vil!