Enda smartere annonseformidling

18. mars starter Oslo kommunes avtale med Jobbnorge, vårt nye byrå for annonseformidling. – Avtalen er lagt opp slik at vi skal kunne lære mer effektivt av vår egen aktivitet, sier Ebbe Abildgaard Sørensen og Åse Bjørnstad i Konsernservice.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Annonseformidling (intranett)

Kommunens forrige avtale for annonseformidling ble inngått i en tid da trykte flater utgjorde hovedvekten av markedet for stillings- og profilannonser. Vår nye har imidlertid beina trygt plantet i 2019, med blikket fremover. Med utgangspunkt i et tenkt case for kjentgjøring av en ny digital innbyggertjeneste, har landets beste annonsebyråer de siste månedene konkurrert om en av landets største arbeidsgiveres gunst og business. Vinneren ble Bodø-selskapet Jobbnorge.

– Den nye leverandøren svarte tilfredsstillende på oppgaven om segmentering, KPI-er og ny teknologi for annonseoptimalisering. Med denne avtalen har vi et nyttig verktøy for rekruttering, kostnadsstyring og analyse, sier kontraktsansvarlig Ebbe Abildgaard Sørensen.

ENHETLIG OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON. Ny annonseringsavtale vil gi oss mer kunnskap om egne aktiviteter, fastslår Ebbe Abildgaard Sørensen og Åse Bjørnstad i Konsernservice.

Innsikt og analyse
Sammen med en brukergruppe bestående av representanter fra Plan- og bygningsetaten, Byrådslederens kontor og Utdanningsetaten har han gjennomført konkurransen som endte med den nye avtalen. Den kan tas i bruk allerede i dag.

– Jobbnorge skal nå gjennomgå kommunens rabattavtaler med mediene, og de lover gode priser. Men den store forskjellen er innsikten, analysene og den utstrakte rådgivningen som er inkludert i den nye avtalen. Nye medier gir veldig spennende muligheter for betalt kommunikasjon, ikke minst innen programmatisk annonsering, som automatiserer kjøp, plassering og optimalisering av annonser i henhold til målgruppe, sier Sørensen.

Enhetlig og effektiv annonsering
Åse Bjørnstad skal forvalte og følge opp den nye avtalen. Hun tror kommunen har mye å hente på helhetlig og kunnskapsstyrt annonsering.

– Ikke minst vil kommunens nye visuelle profil gi oss muligheter til å kommunisere mer enhetlig. Målet er at vi bistår og forbedrer hverandre i all annonsevirksomhet, for slik å bidra til byrådets mål om at Oslo blir en enda mer effektiv, omstillingsdyktig, inkluderende og attraktiv kommune, sier Bjørnstad.

Se priser, løsninger og andre detaljer om den nye avtalen på intranett