Elektrifiserer hele byen

Særlig gode priser på ladestasjoner for elbiler gjør at ansatte og innbyggere i Oslo kommune snart slipper å gå over bekken etter strøm. – Levering og installasjon gjøres med utslippsfrie montasjebiler, opplyser avtaleansvarlig Jens Veberg.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Den nye samkjøpsavtalen for ladestasjoner inkluderer montering, strømstyring, service og IT-løsning for produktadministrasjon. Infratek Norge AS, med underleverandørene Schneider Electric Norge AS og Fortum Markets AS, vant kontrakten etter forhandlinger.

– Vi mottok fem tilbud, som alle var relativt jevngode på kvalitet, service og miljø. Infratek var imidlertid i stand til å gi et bedre pristilbud, så vi var ikke i særlig tvil om hvem vi skulle velge, sier avtaleansvarlig Jens Veberg i Utviklings- og kompetanseetaten.


I BOKS MED BOKSENE. Innkjøpsrådgiver Jens Veberg anser at vi har fått oss sikre, rimelige, effektive og ikke minst lekre ladestasjoner.

Mye boks for pengene
– Er det ikke en risiko for at avtalekvaliteten lider når man velger tilbudet med lavest pris?

– Risikoen er alltid der, men dette har ikke vært en ren priskonkurranse. Vi er trygge på at vi har inngått en god avtale. Leverandørene våre er solide aktører med en god forretningsplan, og vi er trygge på at kommunen skal få utbygd ladestasjoner av god kvalitet til riktig pris og tid, sier Veberg.

Støtte til ny infrastruktur
Det er nemlig fortsatt slik at Oslo-folk velger elektrisk når de skal kjøpe bil. Over halvparten av alle nybiler kjøpt i Oslo i mars 2018 er elbiler (en andel som vanligvis ligger rundt tretti prosent), etter at byrådet tredoblet investeringstakten i ny ladeinfrastruktur for personbiler, taxi og varebiler i kommunebudsjettet for 2018.

Den nye avtalen, som trådte i kraft 30. mai, er et samarbeid med andre kommuner. Utviklings- og kompetanseetaten har stått for gjennomføringen av konkurransen på vegne av Oslo, Skedsmo, Asker, Røyken, Hurum og Lørenskog.

Offensive klimamål
61 prosent av utslippene i Oslo kommune kommer fra transport; halvparten fra persontransport, halvparten fra varetransport og byggevirksomhet. For å nå målene i klima- og energistrategien, er det i transportsektoren kommunen må gjøre de største utslippskuttene.

– Oslo kommune er i dag Norges – og faktisk en av verdens – største eier av ladeinfrastruktur med over 1300 ladepunkter spredt rundt i byen. Likevel er det slik at økningen i antall elbiler gjør at det er mangel på ladestasjoner mange steder. Denne avtalen vil gjøre det mulig for Bymiljøetaten å skaffe ladestasjoner til byens befolkning. Så håper vi at virksomhetene som henger etter, oppgraderer bilparken sin til å bli henimot hundre prosent utslippsfri, sier klimarådgiver Geir Rossebø i Konsernservice.