Ekstrakikk på etikkverktøyet

Oslo kommune har nylig oppdatert etikkverktøyet på intranett med fire nye dilemmaer. – Avdelinger som ønsker å trene på etikk har dermed om lag 30 øvelser å velge blant, sier Hege Olstad og Rachel Dahlby Løkka.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Etiske dilemma, intranett

Så trenger man selvsagt ikke tenke at Oslo kommune er spesielt utsatt eller dårlig utstyrt når det gjelder etisk refleksjon. Og muligens gjør det faktum at vi jobber i Oslo kommune oss mer oppmerksomme på andres omtale.

Tingen med offentlig forvaltning …
Men et blikk på de siste årenes presseklipp gir en trolig ikke inntrykk av at Oslo kommune er spesielt mye mer etisk anlagt enn andre.

Kanskje er pressen ute etter oss. Eller vi har vært uheldige. Eller prognosen over er feil, Oslo kommune har slett ikke noen spesielt stor grunn til å drive etisk refleksjonstrening. Uansett vet de fleste av oss at det offentlige ansvaret vi har påtatt oss som forvalter av kollektive verdier sjelden er sterkere enn det svakeste ledd. For at Oslo kommune skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt, må alle ledere og medarbeidere ha en viss etisk kompetanse.

MONA LISA-SMIL. Hege Olstad og Rachel Dahlby Løkka i UKE Virksomhetsdialog har lite å skjule, men desto mer å vise fram. – Kommunens etikkøvelser kan gjøres av alle, forsikrer de.

Pent forankret
Dertil er det at UKE, via byrådsavdelingens tildelingsbrev, har videreutviklet etikksidene på intranett – og opplæringsverktøyet på KS Læring – med fire nye treningsscenarier. I fjor kom også tre nye.

– De nye dilemmaene er utviklet i samarbeid med Byrådsavdeling for finans og Byrådslederens kontor, og vi har også nytt godt av dialog med Internrevisjonen. Det er viktig at øvelsene både treffer godt hos folk og holder vann faglig, forteller Hege Olstad i UKE Virksomhetsdialog.

Osloprofilerte dilemmaer
Tema for de fire øvelsene er bruk av felles midler, snoking, åpenhet og habilitet. Hver av de fire dilemmaene er beskrevet og illustrert, og skjerpes resten av øvelsen med innføring av nye faktorer, eller innsnevring av de opprinnelige forutsetningene.

– Jeg har valgt et minimalistisk retro-uttrykk på hver av illustrasjonene, for gi dem varighet og allmenn appell. Så er de selvsagt også utformet i tråd med ny grafisk profil. Jeg håper virkelig at de nye øvelsene vil finne et publikum over hele kommunen, sier grafisk designer Rachel Dahlby Løkka i UKE Virksomhetsdialog.

Mer å hente på intranett
Oppgavene egner seg til bruk på virksomhetssamlinger eller avdelingsmøter, men kan også tas i bruk på egen hånd.

– Det er viktig for oss å understreke at etikkverktøyet ikke er en erstatning for å sette seg inn i kommunens etiske regler, som også ligger på intranett. Her finner du også rutine for varsling og kommunens rundskriv om ansattes ytringsfrihet, sier Olstad.

– Enn om din avdeling ikke føler seg så etisk, men gjerne vil ha bistand til å bedrive litt øving og opplæring?

– Da vil jeg foreslå å ta kontakt med UKEs konsulentteam, som gjerne tar jobben med å hjelpe dere på vei, sier Olstad.