Effektene gir seg til kjenne

Oslofelles 2.0 er innført, og kommunens driftsmiljø er fullstendig virtualisert. Resultatet? – Bedre stabilitet og 40 prosent reduksjon i datahallenes energiforbruk, sier teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i UKE.

Det man kan vente seg når IT-folk går ut og skal snakke om driftsstabilitet og -sikkerhet, er gjerne forklaringer på hvorfor ting ikke har gått slik som man har forutsatt. Litt unnskyldninger her og litt forsikringer der om at nå! Nå skal det bli fart på sakene og vei i vellingene.

FullSizeRender
INTRANETT. Teknologisjef Tor Arild Sunnevåg oppdaterer seg på siste trender ved  å lese tidligere artikler om driftssituasjonen på Oslofelles.

40 prosent energireduksjon
Sånn sett er det nærmest utypisk når leverandøransvarlige i UKE slår ut med hendene, som å antyde at det nærmest ikke er stort å bortforklare. Ting går greit. Datamaskinene våre lever.

– Jeg synes også dette med energiforbruket fortjener en ekstra omtale, ikke minst i disse klimatider. Med omleggingen til Oslofelles 2.0 har vi strømlinjeformet driftsstrukturen, noe som både innebærer at systemene fungerer mer stabilt, og at det kreves færre kilowatt, sier teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i IKT Leverandør i UKE.

Ikke gøy med IE10-oppdatering
Det eneste som ikke akkurat har gått knirkefritt er oppdateringen av Internet Explorer tidligere i høst. Det som på forhånd framsto som en rimelig uproblematisk operasjon, førte for en del til feilsituasjoner, forsvunne programikoner og generell ugreie.

– Det var særlig bruken av Agresso-systemene våre, HR og Økonomi, som ble trøblete. Årsaken er at disse fremdeles må benytte IE08, og derfor er plassert på egne terminalservere. Systemene fungerer fint, men vi har måttet benytte innlogging via Start-meny i stedet for snarveiene i nettleser, sier Sunnevåg.

I tillegg har sak- og arkivsystemene Doculive og ePhorte vært problematiske for noen medarbeidere.

– Brukere har opplevd å ikke få lastet opp dokumenter, og det har forekommet «heng». Vi jobber fremdeles med feilretting, og holder medarbeiderne oppdatert via driftsmeldinger, sier Sunnevåg.

 

Citrix og VMware oppgraderes
– Hva kan vi vente oss fremover mot vinteren?

– Det viktigste er oppgradering av Citrix, som trenger modernisering. Det samme gjelder VMware, som vil gi økt støtte for hybrid-skyløsning og selvbetjening. Vi driver også planlegging for katastrofedrift. Det viktigste er at vi forsikrer oss om at vi har en supportert og sikker plattform.

– Har vi ikke det?

– Jo, men det er slik med IT: Alltid videre. Alltid forbedringer, sier Sunnevåg.

Se også
Lysere driftstider i møte (25.6.2015)
OF 1.0 inn for landing (10.6.2015)