Din viktigste anskaffelse

I høst starter kurset Rekruttering i Oslo kommune, som lærer bort håndverket det er å finne rett person til rett stilling. – Feilansettelser er en usynlig kostnad for de fleste arbeidsgivere, sier kursansvarlig Jan Kyvik i HR-konsern.

Selv for topp motiverte ledere kan tiden som må settes av til rekruttering oppleves som ressurskrevende i kampen om alt annet som skal gjøres. Hvis man leser 15 CV-er og søknader per ansettelse blir dette i underkant av 100.000 CV-er årlig for hele kommunen. Kan vi spare 150 000 gjennomlesninger utgjør dette 25 000 arbeidstimer.

– Ved å utnytte mulighetene i rekrutteringsmodulen kan vi identifisere de mest relevante søkerne og fokusere på disse. I en rekrutteringsprosess er det ikke minst viktig at dette gjøres riktig første gang, sier seniorkonsulent Jan Kyvik i HR-konsern.

rekruttering_kyvik_836
HJELP Å FÅ.
UKE tilbyr en fullstendig kompetansepakke innen rekruttering, fra grunnkurs til konsulenthjelp.

Store kostnad ved feilansettelser
Bærum kommune har regnet ut at ved en antakelse om  at 5 % av ansettelsene er feil tilsvarer dette en lønnsverdi på 25 millioner kr årlig. Utregningen er basert på 1600 utlysninger på ett år. I Oslo kommune var det 6300 nyansettelser fra april 2015 til april 2016, altså nesten fire ganger så mange rekrutteringsprosesser.

– Da er spørsmålet, for en kunnskapsorganisasjon som Oslo kommune, hvor mange feil begår vi? Og hvordan påvirker feilansettelser tap av omdømme og tjenestekvalitet? Dårlig rekruttering lekker i nærmest alle retninger, og gode rekrutteringer er grunnlaget for å lykkes med å yte gode innbyggertjenester, sier Kyvik

Nytt kompetansetilbud i rekruttering
UKE har utarbeidet en ny kompetansepakke i rekruttering, hvor tilbudene skal bistå kommunens ledere og HR-funksjon i å gjennomføre korrekte, effektive og strategisk forankrede rekrutteringsprosesser. Hensikten er å sikre at vi får rett person på rett sted til rett tid.

Digitale verktøy og systemstøtte
Høstens kurs vil gjennomgå formelle rammer og krav til rekrutteringsprosesser i Oslo kommune, og presenterer metoder, verktøy og teknikker for å styrke utvelgelseskvaliteten for ledere og HR-funksjonen.

– En viktig del av kursene er hvordan vi kan bruke rekrutteringsmodulen for å støtte og effektivisere arbeidet med å finne og ansette riktig person. Ledere og medarbeidere i Oslo kommune må bli ennå flinkere til å utnytte digitale verktøy. Det vil heve kvaliteten på jobben vi gjør, redusere mengden praktisk og manuelt arbeid, og gjøre oss mer forutsigbare for jobbsøkere og våre medarbeidere, sier Kyvik.

Samspill som suksessfaktor
Samspill med tillitsvalgte som representerer sine organisasjoner i ansettelsessaker utgjør også en viktig del av kurset.

– Vi vil vise eksempler på hvordan man ved hjelp av rekrutteringsmodulen enkelt kan inkludere organisasjonene i rekrutteringsprosesser. Ved å involvere alle berørte parter tidlig hever man kvaliteten på prosessen og reduserer sjansen for feil og misforståelser, sier Kyvik.

UKE tilbyr også assistanse til utvelgelse fra konsulenter i HR-konsern som er sertifiserte i ulike anerkjente verktøy som benyttes innenfor rekrutteringsfaget.

Informasjon og påmelding, Rekruttering i Oslo kommune.

Informasjon og påmelding, Lederrollen i rekrutteringsprosessen.

Se også
Velg den rette (17.3.2016)
Lær deg rekruttering (15.3.2016)