Digitalkameraten

Har du noen gang lurt på grunnlaget som muliggjør betaling, autentisering, kalenderbooking og elektroniske søknader på Oslo kommunes internettsider? – Iktipet, sier Tor Fjellstad i IKT leverandør i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

For å ta det siste først: Det dreier seg altså, ikke uventet, om en forkortelse. IKT i PET, (Program elektroniske tjenester) er en stor IKT-satsing som Oslo kommune har  iverksatt for å fornye og forbedre kommunens informasjonsteknologi over de neste fire årene.

Når privatpersoner kan søke skjenkebevilling med et tastetrykk, villaeiere med garasjebehov sender nabovarsel om graving eller småbarnsforeldre søker barnehageplass fra samme plattform, er dette noen av de første resultatene av det gigantiske IT-opprustningsprosjektet.

tor_fjellstad_iktipet_842
LEGGER NY GRUNNMUR. – Snart er alle digitale innbyggertjenester tilgjengelig over samme portal. Du kan allerede sjekke skatten fra Oslo kommunes nettsider, sier avdelingsdirektør Tor Fjellstad i IKT leverandør i UKE.

Digital grunnmur
Avdelingsdirektør Tor Fjellstad i IKT leverandør påberoper seg imidlertid ikke ære for PET eller de smarte enkelttjenestene som følger av dem.

– For oss i UKE er det et mål å levere kostnadseffektiv stabil og sikker drift, det gjelder også i tilfellet Iktipet (IT-folk snakker faktisk sånn, red.anm.) Vi bygger grunnmuren for elektroniske tjenester, sier Fjellstad.

Nytt og halvnytt
Grunnmuren Fjellstad snakker om inkluderer datasenter, serverkapasitet, linjer og kommunikasjonsløsninger; sikkerhet, tilgjengelighet og stabilitet. Tingene som «bare skal virke».

– Og for å gjøre det så overvåker vi, vi tester ytelse og vi tester sikkerhet. Noe er nybygg; Vi etablerte ny infrastruktur for kort tid siden. Men mye er også vaktmestertjenester; utviklingen går fort og vi kan ikke bare bygge nytt. Vi må også holde våre halvnye løsninger up-to-date. Det snedige med dette prosjektet er alt hva det muliggjør. Nemlig en fleksibel og fullservice-portefølje av digitale tjenester for byens innbyggere, sier Fjellstad.

Alt på ett sted
Det tør være en kjent sak at Oslo kommunes virksomheter har et relativt stort utvalg av tjenester og fagsystemer. Slike snakker ikke alltid like godt sammen. I tillegg har man undertiden behov for kompatibilitet med statlige, fylkeskommunale og private systemer.

– Via Iktipet kan kommunalvirksomheter gjøre alle digitale tjenester tilgjengelig over samme portal. Du kan allerede sjekke skatten fra Oslo kommunes nettsider, sier Fjellstad.

Snakk med byen
Dermed er vi på vei til en interessant type offentlig forvaltning. Hvor IT gir reell økonomisk- og omdømmegevinst, snarere enn å være en ren utgiftspost. Hvor alle søknader og tjenester, all kommunikasjon og alle anliggender mellom innbygger og kommune lar seg betjene i én portal.

– Så er vi altså ikke helt der ennå, vi er snarere på pilotstadiet. Men vi har grunnmuren på plass. Den er gjennomtestet og den funker. Og vi kan begynne å bygge vår digitale framtid i tråd med innbyggernes ønsker, sier Fjellstad.