– Digitalisering handler om mennesker

ikt-forum-mars-2016-steen-907

– Hvorfor er det bare bilder av bygninger på Oslo kommunes presentasjonsfoiler, lurte finansbyråd Robert Steen på IKT-forum.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Finansbyrådens presentasjon
eArkiv-presentasjon
Ende til ende-overvåking av IKT-drift
Aksessnett-presentasjon
(Lenkene viser til Oslo kommunes intranett).

Om lag 90 ledere, IKT hovedkontakter og andre IKT-medarbeidere hadde innfunnet seg i Oslo kongressenter for å høre siste nytt om eArkiv-anskaffelsen, Løftet, systemoversikten på Kundeportalen, aksessnett-anskaffelsen og kommunens planlagte ende til ende-overvåkningsverktøy.

Også vi må digitaliseres
– Vi kan ikke lenger si det står på «penga». Kommunen har satt av 1,5 milliarder kroner til ulike digitaliseringstiltak, innledet kommunaldirektør Arild Sundberg.

Han understreket at vi som jobber i kommunen må forstå og videreformidle at mulighetene som ligger i ny teknologi også må endre hvordan vi arbeider og leverer innbyggertjenester, gjerne på tvers av sektorer og virksomheter.

ikt-forum-mars-2016-sundberg-907
TENKE HELHETLIG. Kommunaldirektør Arild Sundberg ramser opp tiltakene og pengene som er satt av til digitalisering og teknologiutvikling de neste årene. – Alt dette bør endre måten vi leverer tjenester på, sa han.

En oppsiktsvekkende historie om digitalisering
Slik sett foregrep han deler av budskapet til ettermiddagens hovedtaler, finansbyråd Robert Steen. Hans presentasjon hadde tittelen «Total transformasjon», og handlet om byrådens tidligere arbeidsgiver Schibsteds vei fra mediehus til digitalt mediehus.

– Digitalisering handler om mennesker. Ikke systemavhengigheter, brukerreiser eller distribusjon av eksisterende tjenester, men menneskelig tilpasning og dekking av behov. Før hele organisasjonen forstår dette, er digitalisering ikke mer enn en samling enkeltstående gode tiltak, sa byråden.

ikt-forum-mars-2016-wedde-906
DIGITALARKIV UNDERVEIS. Gunnar Wedde og Tor Fjellstad fra UKE informerte om fremdriften til kommunens nye sak-/arkivsystem, aksessnett og verktøyet for ende til ende-overvåkning av IKT-driften.

Selv om han trakk forbindelser helt til etableringen av Schibsted og sågar renessansegeniet Leonardo da Vinci («Simplicity is the ultimate form of sophistication») utgjorde oppstarten av Finn.no 9. mars 2000 dreiepunktet for mye av Steens budskap.

– Dette var dotcom-boblens sprekkepunkt. Den gjengse oppfatning var at det ikke gikk an å tjene penger på nettbaserte tjenester, og mange var bekymret for hvordan det skulle gå med avisenes annonseinntekter. I dag kommer halvparten av mediehusets inntekter fra digitale medier, og 75 prosent av overskuddet, sa Steen.

ikt-forum-mars-2016-traa-906
FULL OVERSIKT. Nils Olav Sørgård og Tone Traa fra UKE informerte om de nye tjenestene på Kundeportalen, deriblant tjenestekatalogen og systemoversikten.

Glemme, låne, lære
Og selv om Oslo kommune er i barnehage-, gravferds-, svømmehall- og brannvernbransjen; ikke media, minnet Steen oss om at endring og forbedring er like nødvendig her hos oss.

– Vi nordmenn har vennet oss til en påplussingspolitikk, nå må vi bli flinkere til å drive bedre og mer effektivt. Det må læres, men vel så viktig er at vi samtidig må glemme ting vi tidligere har lært. I tillegg må vi låne styrke og kredibilitet fra organisasjonen så vi ikke mister fremdrift, rådet Steen.

Organisasjonen bærer alt
Han refererte et akronym som ble brukt i hans tidligere arbeidsplass for å beskrive faktorene for suksess: OTTE. Organisasjon, tjenester, tilfredshet, effekt. Organisasjonen er fundamentet, organisasjonen må være digitalevangelister for at de gode effektene skal kunne vise seg.

– Samtidig er det viktig med en viss grad av sult eller utilfredshet. Innenfor digitalisering er innmari god noe du kan bli, ikke noe du er. Vi må våge å feile, og innse at endring gjerne kommer når vi tvinges til den, sa Steen.